Objavljeno je prosto strokovno-tehnično delovno mesto VZDRŽEVALEC III v Režijskem obratu

datum: 09.05.2022

kategorija: Razpisi

Občina Brda objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto VZDRŽEVALEC III v Režijskem obratu. Rok za prijavo je 3 delovne dni po objavi.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Za javni razpis - Vzdrževalec III«, na naslov Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@obcina-brda.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za prijavo je 3 delovne dni po objavi na spletni strani Občine Brda in pri Zavodu RS za zaposlovanje. Rok začne teči naslednji dan po objavi. Objava na spletni strani Občine Brda in pri Zavodu RS za zaposlovanje je dne 9.5.2022

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko kandidat dobi vsak delovni dan, v času uradnih ur, na telefonski številki 05 335 10 34 pri Niki Fabricijo Jug.

Razpisno dokumentacijo dobite TUKAJ.

____________________

Obvestilo o končanem javnem razpisu


<<nazaj