Javna objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC VII/1 v Oddelku za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije

datum: 10.08.2017

kategorija: Razpisi

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT) OBČINA BRDA, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 v Oddelku za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije.

Povezava na razpis.

Obrazec - VLOGA ZA ZAPOSLITEV

 

Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite vsak delovni dan, v času uradnih ur, na tel. št. 05 335 10 30 pri Niki Fabricijo Jug, informacije o delovnem področju pa na tel. št. 05 335 10 33 pri Aniti Manfreda ali na elektronski naslov anita.manfreda@obcina-brda.si.<<nazaj