Za 1. javni poziv LAS V OBJEMU SONCA na voljo pol milijona Evrov!

datum: 09.06.2017

kategorija: Razpisi

LAS V OBJEMU SONCA je včeraj objavil 1. javni poziv, katerega namen je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2. »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni poziv bo odprt do četrtka, 28. septembra 2017.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA obsega

  1. 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017;
  2. VLOGA – PRIJAVNICA za pripravo predloga operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za leto 2017;
  3. Priloga 1: Stroškovni načrt za operacije financirane iz sredstev ESRR;
  4. Priloga 2: Viri financiranja / finančna konstrukcija;
  5. Navodila za izpolnjevanje Priloge 1 : STROŠKOVNEGA NAČRT in Priloge 2 : VIRI FINANCIRANJA / FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA OPERACIJO FINANCIRANO iz 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz ESRR SREDSTEV v letu 2017;
  6. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (april 2016);
  7. Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (julij 2015);
  8. Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA;
  9. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

 

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 553.536,00 evrov.

 

Javni poziv je skupaj z razpisno dokumentacijo objavljen na: http://www.las-vobjemusonca.si/ in na spletnih straneh občin na območju LAS.

 

 <<nazaj