Javni poziv k oddaji prijav za uporabo stojnic / površin za postavitev stojnic za prodajo češenj ter drugih briških pridelkov in izdelkov v Šmartnem v obdobju od 15.5.2017 do 30.6.2017

datum: 28.04.2017

kategorija: Razpisi

Na podlagi 3. člena Odloka o rabi javnih površin v vaškem jedru Šmartno in 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda ZTKMŠ Brda objavlja Javni poziv k oddaji prijav za uporabo stojnic / površin za postavitev stojnic za prodajo češenj ter drugih briških pridelkov in izdelkov v Šmartnem v obdobju od 15.5.2017 do 30.6.2017.

Stojnice bodo postavljene v Šmartnem v obdobju od 15.5.2017 do 30.6.2017.

Na stojnicah se bodo lahko prodajale češnje in ostalo sadje pridelano izključno na območju Goriških brd.

Uporabniki bodo lahko uporabili stojnico v lasti ZTKMŠ Brda ali postavili svojo lastno stojnico.

V kolikor uporabnik postavi lastno stojnico, mora le-ta ustrezati zahtevam, določenim v 2.  Odstavku 13. člena Odloka o rabi javnih površin v vaškem jedru Šmartno.

Cena za uporabo stojnice in površine za postavitev stojnice, razen v času Praznika češenj 2017, znaša:

  • 30,00 EUR na stojnico na mesec
  • 1,00 EUR na 2m2 površine za postavitev stojnice na dan

Uporabnina se obračuna za celotno obdobje od 15.5.2017 do 30.6.2017 in jo bodo uporabniki poravnali po prejetem računu.

Vsak prijavitelj se lahko prijavi za prodajo na eni stojnici ali na eni polovici.

Prijavijo se lahko izključno kmetijska gospodarstva, registrirana v Občini Brda.

Prijavitelji  morajo  izpolnjevati pogoj, da so registrirani za opravljanje dejavnosti ter da imajo poravnane vse obveznosti do Občine Brda in do ZTKMŠ Brda.

V kolikor bo prijav več, kot je razpoložljivih mest, bodo imeli prednost prijavitelji, ki imajo kmetijo v naselju Šmartno, nato pa prijavitelji, ki imajo večjo površino intenzivnih sadovnjakov v ha. Kot dokazilo o površini sadovnjakov se bo upošteval vpogled v register GERK.

Komisija bo izmed prijavljenih izbrala najprimernejše prijavitelje in jih razvrstila glede na navedene kriterije.

Ponudnik se na razpis prijavi na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva.

Prijavo  je potrebno poslati  priporočeno ali dostaviti osebno najkasneje do 5.5.2017 na naslov ZTKMŠ Brda, Trg 25. Maja 2, 5212 Dobrovo.

Komisija bo vse prijavitelje obvestila o izbiri najkasneje do 15.5.2017 na e-mail naslov, ki ga bo prijavitelj navedel v prijavnem obrazcu ali pa po navadni pošti, v kolikor e-mail naslova ne bo navedel.

 

Priloge:<<nazaj