Zaključeni

Rekonstrukcija križišča in obnova Trga. 25. maja na Dobrovem

Leto zaključka: 2017
Vrednost: 542.112,05

Glavni razlog za rekonstrukcijo omenjenega križišča je bila neustrezna prometna varnost, saj je bilo križišče slabo pregledno za priključne ceste iz smeri Neblo, Vipolže ter javne poti ob občinski stavbi. Križišče je bilo problematično tudi zaradi nezmožnosti zavijanja iz javne poti v vse smeri v križišču. Krožišče je tako umirilo promet v upravnem središču občine.
Vrednost celotne naložbe znaša 542.112,05 EUR, od tega je vrednost naložbe Direkcije 286.760,37 EUR, Občina Brda pa je za to naložbo odštela 234.804,43 EUR, ter dodatnih 70.000 EUR za odkup zemljišč. Občina je torej skupno za ureditev središča Dobrovega namenila 304.804,43 EUR. Sofinancer projekta je bil tudi Elektro Primorska d. d..
Občina je v sklopu ureditve rekonstrukcije križišča v središču naselja, ki ga je izvedla Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, uredila javne površine, za katere je pristojna, in sicer pohodne in površine namenjene parkirnim mestom. S tem se je povečala splošna prometna varnost, izgled kraja in naselje je postalo pešcem in turistom bolj prijazno.

Prenovljeno središče Dobrovega je bilo slavnostno odprto 25. maja 2017.