Zaključeni

LAS v objemu sonca – projekti EKSRP
LAS v objemu sonca – projekti ESRR
Družbene dejavnosti (sociala, kultura, izobraževanje, šport)
EU projekti (čezmejni in mednarodni projekti)
Infrastruktura in promet
Okolje in prostor