V izvajanju

Kolesarska povezava Nova Gorica-Italija-Vipolže-Dobrovo

Leto začetka: 2022
Leto zaključka: 2023
Vrednost: 2.040.954 EUR

Vrednost projekta: 2.040.954 EUR
Sofinanciranje EU: 1.060.480 EUR
Sofinanciranje države: 265.120 EUR

 

Državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne regije - kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo je bilo v poletju 2021 vključeno v osmerico operacij gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, ki so prejele sklep o podpori, ki ga je izdala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, in so sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Operacija vzpostavitve 19 kilometrov dolge čezmejne kolesarske povezave se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Gre za projekt v okviru Dogovora za razvoj regij, ki prvič sega tudi čez mejo. Vodilni partner v projektu je Občina Brda. Kot partner in upravičenec je v projekt vključen tudi EZTS GO (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) in sicer za aktivnosti, ki bodo potekale na ozemlju Italije (na območju občine Števerjan, Moš in Gorice).

Projekt »DRŽAVNO KOLESARSKO OMREŽJE GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE – kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo« obravnava investicijo v izgradnjo in ureditev kolesarske povezave od Dobrovega-Vipolže-Italija do Nove Gorice.

Investicijski projekt predvideva ureditev ločene kolesarske povezave (kolesarskega pasu) in izvedbo ukrepov za umirjanje prometa (postavitev ustrezne prometne signalizacije in opreme) na območju občine Brda in na območju sosednjih občin (S. Floriano del Collio, Mossa in Gorica) na ozemlju Italije.

Glavni cilj projekta je ureditev regionalne kolesarske povezave med glavnim središčem Gorške regije (Nova Gorica) in središčem občine Brda (Dobrovo), ki je razdeljena na tri odseke:

  • prvi del poteka od naselja Dobrovo do meje z Italijo (Vipolže) po lokalni cesti,
  • drugi del poteka preko Italije po lokalni in regionalni cesti, mestnih ulicah, po kolesarskih pasovih in kolesarskih poteh,
  • tretji del poteka v Italiji od mostu preko reče Soče po mestnih ulicah Gorice do Nove Gorice, kjer trasa poteka večinoma varno ločeno od motornega prometa ali po malo prometnih ulicah.

Vrednost celotnega projekta znaša 2.137.080 EUR evrov, pri čemer približno polovico (1.060.480 evrov) predstavljajo evropska sredstva, 265.120 evrov bo zagotovljenih iz državnih sredstev Republike Slovenije, 773.360 evrov bo iz lastnih sredstev pokrila Občina Brda, preostanek pa tuji partnerji.