V izvajanju

Nova enota vrtca Dobrovo

Leto začetka: 2023
Leto zaključka: 2024
Vrednost: 1.420.000 EUR

Vrednost projekta v evrih: 1.434.032,00
Sofinanciranje MIZŠ v evrih: 733.242,35

Čas izvedbe: 2023-2024

 

Nov vrtec bo obsegal približno 700 m2 površin, v njem bodo predvidoma 4 enote za prvo starostno skupino, in vsi ostali skupni prostori z izjemo kuhinje.