V izvajanju

Mladinski center Štaloni

 

podpis MC Štaloni (10.10.2018)

Občina Brda in podjetje INGSTEP d.o.o. iz Šempasa sta 10. oktobra podpisali pogodbo za izvedbo del v Mladinskem centru Štaloni. Dela bodo dokončana v roku 5 mesecev, prve mladinske aktivnosti se bodo tako izvedle že v pozni pomladi. Mladinski center bo upravljal briški Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport, ki je že pripravil nabor vsebin za zagon centra.

Mladinski center bo urejen v dvoetažnem objektu, ki ga je v nekdanjih hlevih zgradila briška zadružna klet, prostore za mladinski center pa je pred leti odkupila občina. Center bo urejen v dveh od sedmih enakih delov zgradbe. Za ureditev mladinskega centra bo potrebnih 182 tisočakov, kar 80 tisočakov predstavljajo nepovratna sredstva za izvajanje lokalnega razvoja na območju LAS V objemu sonca.

Skoraj 50 kvadratnih metrov bo zavzela manjša dvorana za skupinske aktivnosti ter skoraj 60 kvadratnih metrov bo namenjenih osrednjemu družabnemu prostoru z informacijskim pultom in internetno točko ter kotičkom za napitke in prigrizke. Pri pultu sta predvideni čajna kuhinja in študijska računalniška niša, v centru še glasbena soba, soba za pomoč pri učenju, prostor za društva, sanitarije in info točka (ZTKMŠ Brda - upravljalca mladinskega centra).

Aktivnosti centra, katerega osnovni namen je vzpostaviti ključno točko za otroške, mladinske in medgeneracijske dejavnosti v Brdih, bodo usmerjena v neformalna izobraževanja, kot tudi v šport in prosti čas, počitniško varstvo otrok ter kulturo in umetnost. Spodbujalo se bo tudi podjetniško miselnost na področju trajnostnega kmetijstva vinogradništva, gostinstva in turizma, hkrati pa solidarnosti in prostovoljnega udejstvovanja mladih. Izboljšal se bo nivo znanja mladih v regiji, njihova podjetnost, spodbujalo se bo raziskovalno delo in učenje. Torej ključni cilji centra so mladim omogočiti kreativno in koristno preživljanje prostega časa; povečanje vključevanja ranljivih skupin; izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in v regiji; izboljšanje nivoja znanja mladih v regiji in medsebojnega povezovanja;  spodbujanje podjetništva in solidarnost mladih; povečanje privlačnosti kraja in občine tudi za obiskovalce in s tem povečati število dnevnih obiskov in nočitev v kraju, občini in regiji ter nenazadnje povečanje varnosti v briški občini.

 

 
Krožišče v Gonjačah

 

Gre za skoraj dvomilijonsko investicijo Direkcije za infrastrukturo, pri čemer bo Občina Brda, tako kot na Dobrovem, zadolžena za izgradnjo obcestne infrastrukture, torej pločnikov in javne razsvetljave ter ostalih komunalnih zadev. Direkcija bo krila dve tretjini vrednosti investicije, preostali del pa Občina Brda.

Investicija Gonjače 2017Izgradnja krožišča predvideva en uvozni in izvozni pas na vseh treh krakih, pri čemer bo polmer središčnega otoka 4m, širina krožnega voznega pasu pa 7,4m, od tega je 2m povoznega tlakovanega pasu. Zunanji polmer krožnega križišča bo 13,4m. Hitrost na vseh krakih krožišča bo, kot velja za vožnjo skozi naselje, omejena na 50 km/h. Uredilo se bo prometno signalizacijo in opremo ter javna razsvetljava, poleg tega pa bo na vozišču urejeno tudi avtobusno postajališče. Postavljeni bodo novi podporni in oporni zidovi.

Lokacijo umestitve krožnega križišča v prostor se je prilagodilo pogojem vaške skupnosti, ki je zahtevalo, da se na območje stanovanjskega objekta ne posega. Zaradi omejenega prostora se posegom v celoti ni bilo mogoče izogniti, se pa je na območje omenjene parcele posegalo le s pločnikom. Dejansko se je rob vozišča glede na obstoječe stanje pomaknil vstran od stanovanjskega objekta za cca 1.30m. Se bo pa zato izvedel velik izkop v brežino nad križiščem, in sicer v dolžino približno 15 m.

Investicija Gonjače 2017Občina Brda in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta se odločili, da se odsek predviden za rekonstrukcijo regionalne ceste v Kojskem in med Kojskim in Gonjačami uredi hkrati z krožnim križiščem Gonjače. Razloga sta namreč dva: zelo kratek in neurejen odsek regionalne ceste med naseljema Kojsko in Gonjače ter usklajena gradnja pločnikov, cestne razsvetljave in zagotovitve enotnega prečnega profila regionalne ceste na daljšem odseku. Namreč regionalna cesta je skozi naselje Kojsko je bila v celoti rekonstruirana v preteklih letih z izjemo zadnjega odseka v dolžini cca 250m.

 

 
 
 

 

 

23. maj

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
  01.05.2019
- Dvig delavske zastave na Sabotinu
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
1
02.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
2
03.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
3
04.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
4
05.05.2019
- Collio – Brda MTB CUP maraton 2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Ujemi svoje sanje Vedrijan 2019
- Čezmerna lepota – variacije za dva klovna in štiri glasbenike na temo poklicanosti k lepoti
5
06.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Predstavitev knjige Vlada Klemšeta: Med Biršo, Vrbačno in Prevalo
6
07.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
7
08.05.2019
- Baklada in zborovanje na Sabotinu na predvečer obletnice Dneva zmage
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
8
09.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
9
10.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
10
11.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Letni LJUBEZENSKI koncert Pihalnega orkestra Brda
11
12.05.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
12
13141516.05.2019
- Poklon Vladimirju Prinčiču
16
17.05.2019
- Nočni pohod ob polni luni - ODPOVEDAN!!!
17
1819.05.2019
- Spominski pohod Petrnel - Korada - Petrnel
- Spominski slovesnosti v Gornjem Cerovem in Peternelu
19
2021.05.2019
- Zaključni nastop oddelka za pihala, trobila in tolkala Glasbene šole Nova Gorica
21
222324.05.2019
- Koncert Združenih briških glasbenikov
24
25.05.2019
- Pohod po poti miru
25
26.05.2019
- Zaključni nastop učencev Godbeniške šole Brda in Mladinskega pihalnega orkestra Brda
26
2728293031.05.2019
- Praznovanje Svetega Križa v Kojskem
31
  
apriljunij