Terminski plan sej občinskega sveta

 

V letu 2021 se predvideva osem rednih sej in slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brda.
 

Prva seja (16. redna seja) je planirana 2. februarja 2021.
 

Druga seja (17. redna seja) je planirana 9. marca 2021.
 

Tretja seja (18. redna seja) je planirana 20. aprila 2021 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Zaključnega računa Občine Brda za leto 2020.
 

Četrta seja (19. redna seja) je planirana 18. maja 2021 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Rebalansa 1 Občine Brda za leto 2021 in potrditev nagrajencev Občine Brda.
 

Slavnostna seja Občine Brda je planirana 11. junija 2021.
 

Peta seja (20. redna seja) je planirana 7. septembra 2021 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Polletnega poročila Občine Brda za leto 2021.
 

Šesta seja (21. redna seja) je planirana 12. oktobra 2021 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Rebalansa 2 Občine Brda za leto 2021.
 

Sedma seja (22. redna seja) je planirana 16. novembra 2021 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Proračun Občine Brda za leti 2022 in 2023 – 1. obravnava.
 

Osma seja (23. redna seja) je planirana 21. decembra 2021 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Proračun Občine Brda za leti 2022 in 2023 – 2. obravnava