Terminski plan sej občinskega sveta

 

V letu 2022 se predvideva 6 rednih sej in slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brda.
 

Prva seja (24. redna seja) je planirana 15. februarja 2022.
 

Druga seja (25. redna seja) je planirana 15. marca 2022.
 

Tretja seja (26. redna seja) je planirana 19. aprila 2022 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Zaključnega računa Občine Brda za leto 2021.
 

Četrta seja (27. redna seja) je planirana 17. maja 2022 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Rebalansa 1 Občine Brda za leto 2022 in potrditev nagrajencev Občine Brda.
 

Slavnostna seja Občine Brda je planirana 10. junija 2022.
 

Peta seja (28. redna seja) je planirana 6. septembra 2022 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Polletnega poročila Občine Brda za leto 2022.
 

Šesta seja (29. redna seja) je planirana 11. oktobra 2022 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Rebalansa 2 Občine Brda za leto 2022.