Terminski plan sej občinskega sveta

 V letu 2018 se predvideva šest rednih sej in slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brda:

  • Prva seja (29. redna seja) je planirana 6. februarja 2018.
  • Druga seja (30. redna seja) je planirana 13. marca 2018.
  • Tretja seja (31. redna seja) je planirana 17. aprila 2018 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Zaključnega računa Občine Brda za leto 2017.
  • Četrta seja (32. redna seja) je planirana 22. maja 2018 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Rebalansa 1 Občine Brda in potrditve nagrajencev Občine Brda
  • Slavnostna seja Občine Brda je planirana 8. junija 2018.
  • Peta seja (33. redna seja) je planirana 11. septembra 2018 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Polletnega poročila Občine Brda
  • Šesta seja (34. redna seja) je planirana 9. oktobra 2018 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Rebalansa 2 Občine Brda