Terminski plan sej občinskega sveta

 

V letu 2023 se predvideva devet rednih sej in slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brda.

 

Prva seja (2. redna seja) je planirana 24. januarja 2023.

Druga seja (3. redna seja) je planirana 21. februarja 2023. PRESTAVLJENA na 23. februar 2023.

Tretja seja (4. redna seja) je planirana 21. marca 2023 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Rebalans 1 Občine Brda za leto 2023. PRESTAVLJENA na 28. marec 2023.

Četrta seja (5. redna seja) je planirana 18. aprila 2023 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Zaključni račun Občine Brda za leto 2022.

Peta seja (6. redna seja) je planirana 16. maja 2023 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: potrditev nagrajencev Občine Brda.

Slavnostna seja Občine Brda je planirana 1. junija 2023.

Šesta seja (7. redna seja) je planirana 12. septembra 2023 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Polletno poročilo Občine Brda za leto 2023.

Sedma seja (8. redna seja) je planirana 10. oktobra 2023 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Rebalans 2 Občine Brda za leto 2023.

Osma seja (9. redna seja) je planirana 21. novembra 2023 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Proračun Občine Brda za leti 2024 in 2025 – 1. obravnava.

Deveta seja (10. redna seja) je planirana 19. decembra 2023 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Proračun Občine Brda za leti 2024 in 2025 – 2. obravnava.