Terminski plan sej občinskega sveta

 V letu 2019 se predvideva osem rednih sej in slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brda.      

 

Prva seja (2. redna seja) je planirana 22. januarja 2019 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Proračun Občine Brda za leto 2019 – prva obravnava.  

Druga seja (3. redna seja) je planirana 19. februarja 2019 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Proračun Občine Brda za leto 2019 – druga obravnava.  

Tretja seja (4. redna seja) je planirana 16. aprila 2019 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Zaključnega računa Občine Brda za leto 2018.  

Četrta seja (5. redna seja) je planirana 21. maja 2019 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Rebalansa 1 Občine Brda in potrditve nagrajencev Občine Brda  

Slavnostna seja Občine Brda je planirana 7. junija 2019.  

Peta seja (6. redna seja) je planirana 10. septembra 2019 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Polletnega poročila Občine Brda  

Šesta seja (7. redna seja) je planirana 15. oktobra 2019 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Rebalansa 2 Občine Brda  

Sedma seja (8. redna seja) je planirana 19. novembra 2019 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Proračun Občine Brda za leti 2020 in 2021 – 1. obravnava  

Osma seja (9. redna seja) je planirana 17. decembra 2019 in se navezuje na obravnavo glavne točke dnevnega reda: Proračun Občine Brda za leti 2020 in 2021 – 2. obravnava