Tekoči proračun

 
REBALANS I

PRORAČUNA

ZA LETO

2023


Občinski svet je na 4. redni seji dne 28. marca 2023
sprejel Rebalans I Proračuna za leto 2023:

REBALANS II

PRORAČUNA

ZA LETO

2022


Občinski svet je na 29. redni seji dne 11. oktobra2022
sprejel Rebalans II Proračuna za leto 2022:

REBALANS I

PRORAČUNA

ZA LETO

2022


Občinski svet je na 26. redni seji dne 5. maja 2022
sprejel Rebalans I Proračuna za leto 2022:

PRORAČUN

ZA LETI

2022 IN 2023


Občinski svet Občine Brda je na 23. redni seji dne 21. decembra 2021
sprejel proračuna za leti 2022 in 2023:

Proračun 2022:


Proračun 2023:

REBALANS II

PRORAČUNA

ZA LETO

2021


Občinski svet je na 21. redni seji dne 12. oktobra 2021
sprejel Rebalans II Proračuna za leto 2021:

REBALANS I

PRORAČUNA

ZA LETO

2021


Občinski svet je na 19. redni seji dne 1. junija 2021
sprejel Rebalans I Proračuna za leto 2021:

ZAKLJUČNI RAČUN

ZA LETO

2020


Občinski svet Občine Brda je na 18. redni seji dne 20. aprila 2021
sprejel zaključni račun proračuna za leto 2020:

SPREMEMBA PRORAČUNA

ZA LETO

2021


Občinski svet je na 15. redni seji dne 15. decembra 2020
sprejel Spremembo Proračuna Občine Brda za leto 2021:

REBALANS II

PRORAČUNA

ZA LETO

2020


Občinski svet je na 14. redni seji dne 13. oktobra 2020
sprejel Rebalans II Proračuna za leto 2020:

REBALANS I

PRORAČUNA

ZA LETO

2020


Občinski svet je na 12. redni seji dne 9. junija 2020
sprejel Rebalans I. Proračuna za leto 2020:

PRORAČUNA

ZA LETI

2020 IN 2021


Občinski svet Občine Brda je na 9. redni seji dne 17. decembra
sprejel proračuna za leti 2020 in 2021:

Proračun 2020:


Proračun 2021:

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA

ZA LETO

2019


Občinski svet Občine Brda je na 11. redni seji dne 14. aprila 2020
sprejel zaključni račun proračuna za leto 2019:

REBALANS II

PRORAČUNA

ZA LETO

2019


Občinski svet Občine Brda je na 7. redni seji dne 15. oktobra 2019
sprejel 2. rebalans proračuna za leto 2019:

REBALANS I

PRORAČUNA

ZA LETO

2019


Občinski svet občine Brda je na 5. redni seji dne 21. maja 2019
sprejel 1. rebalans proračuna za leto 2019:

PRORAČUN

ZA LETO

2019


Občinski svet občine Brda je proračun za leto 2019
sprejel na 3. redni seji dne 19. februarja 2019.

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR- MAREC

2019


Začasno financiranje januar - marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 71. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017 in št. 16/2018) je župan Občine Brda Franc Mužič dne 27. 12. 2018 sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Brda v obdobju januar - marec 2019.