1. izredna seja Občinskega sveta Občine Brda (9. 12. 2019)

datum: 06.12.2019

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v PONEDELJEK, dne 9. 12. 2019 ob 17. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Obravnava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda - druga obravnava

Ad1.1_obrazložitev_odlok_ustanovitev_MU_2.pdf
Ad1.2_odlok_ustanovitev_MU.pdf<<nazaj