Javna objava elaborata lokacijske preveritve LP-03 – Lokacijska preveritev na območju enote urejanja prostora POD-04

datum: 20.11.2023

kategorija: Obvestila

Gradivo bo javno objavljeno od 20. novembra 2023 do vključno 06. decembra 2023.

Povezava do gradiva v elektronski obliki:

https://dokumenti.obcina-brda.si/oppn_elaborat_03.php

V času javne objave lahko vsi zainteresirani na elektronski naslov Občine Brda (info@obcina-brda.si - v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna objava elaborata LP-03« posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve LP-03 – Lokacijska preveritev na območju enote urejanja prostora POD-04.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.<<nazaj