OBVESTILO VSEM PREDLAGATELJEM IN PREDSTAVNIKOM KANDIDATUR OZIROMA LIST KANDIDATOV.

datum: 28.09.2022

kategorija: Obvestila

Občinska volilna komisija Občine Brda bo vsem zainteresiranim na voljo za pregled, svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju vlog v ponedeljek, 17.10.2022 med 18. in 20. uro, v mali sejni sobi Občine Brda.

Verjamemo, da je je to lahko za potencialne predlagatelje in predstavnike kandidatur oz. list kandidatov koristno in dobrodošlo zaradi možnosti odprave morebitnih vsebinskih pomanjkljivosti  pred pretekom roka za vložitev kandidatur. Po izteku roka, to je po 20.10.2022, je namreč dopustna zgolj odprava formalnih pomanjkljivosti.

 

Občinska volilna komisija<<nazaj