Razpis rednih volitev članov v svet krajevne skupnosti in svete vaških skupnosti na območju Občine Brda

datum: 21.07.2022

kategorija: Razpisi

Redne volitve v svet krajevne in vaških skupnosti v Občini Brda se bodo izvedle v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za vsa volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.<<nazaj