4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Brda

datum: 05.07.2022

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 4. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo potekala v času od TORKA, dne 5. 7. 2022 od 15. ure do PETKA, 8. 7. 2022 do 12. ure.

Dnevni red:
1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Gonjače nad krožiščem (GON-09) - druga obravnava
2. Imenovanje Občinske volilne komisije za obdobje 2022 - 2026
3. Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
4. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela v razvojnem oddelku vrtca v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
5. Sklep o sofinanciranju začasnih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami za šolsko leto 2022/2023
6. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2022/2023

Ad1.1_obrazlozitev_odlok_GON_09_objava.pdf
Ad1.2_Odlok_OPPN_GON_09_predlog.pdf
Ad2.1_obrazložitev_imenovanje_OVK.pdf
Ad2.2_sklep_imenovanje_OVK.pdf
Ad2.3_zapisnik_16.redne seje KMVVI.pdf
Ad3.1_sklep o določitvi cene vrtca OŠ Kozara.pdf
Ad3.2_Cena OŠ Kozara NG z dne 31-5-2022.pdf
Ad4.1_Sklep o soglasju k sistemizaciji vrtca pri OŠ Kozara.pdf
Ad4.2_Vloga_za_izdajo_soglasja_k sistemizaciji vrtec OŠ Kozara.pdf
Ad5.1_Sofinanciranje začasnih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami_2022_23.pdf
Ad6.1_subvencija_dijaških_vozovnic_2022_23.pdf<<nazaj