Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za stanovanjska posojila v letu 2022

datum: 10.05.2022

kategorija: Razpisi

Občina Brda razpisuje za leto 2022 sredstva za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini Brda. Rok za dostavo vloge je 1. 6. 2022 oziroma do porabe sredstev, če le-ta na podlagi prispelih vlog do zgoraj navedenega roka, ne bodo razdeljena.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na sedežu Občine Brda oziroma po telefonu 05/335 10 37.<<nazaj