ZBIRANJE VLOG PO SPOMLADANSKI POZEBI - ROK 20. 10. 2021

datum: 06.10.2021

kategorija: Obvestila

Obveščamo vse kmetovalce, ki so po letošnji spomladanski pozebi utrpeli škodo, da se pričenja popis škode. Obrazce boste prejeli na dom.

Uprava RS za zaščito in reševanje je 1. oktobra 2021 izdala sklep o ocenjevanju škode zaradi posledic pozebe v kmetijstvu med 5. in 9. aprilom 2021. Kmetje boste na dom prejeli prednatisnjene obrazce, v katere je potrebno vpisati podatke - odstotke poškodovanosti posameznih kultur. Potrebno je priložiti dokazila (slike, cenilni listi zavarovalnic,...).

Izpolnjene in podpisane obrazce je potrebno dostaviti na Občino Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo (glavna pisarna v pritličju občinske stavbe) NAJKASNEJE do 20. 10. 2021! Kasnejših vlog ne bomo upoštevali, ker je potrebno podatke v aplikacijo Ajda vnesti najkasneje do 22. 10. 2021.

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila se obrnite na Matejo Ambrožič, tel. 05 335 10 30, e-pošta mateja.ambrozic@obcina-brda.si. <<nazaj