Objavljeno je Javno naročilo gradnje po postopku naročila male vrednosti 4303-0002/2021 »OBNOVA GRADU DOBROVO«

datum: 18.06.2021

kategorija: Obvestila

Občina Brda vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 5.7.2021 do 11.00 ure.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 25.6.2021 do 11.00 ure.
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Ogled objekta je možen po predhodni najavi pri kontaktni osebi
Dejan Rusjan
T: +386 (0)5 335 10 35
E: dejan.rusjan@obcina-brda.si

 

Razpisna dokumentacija je  na voljo TUKAJ.<<nazaj