JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Brda št.04

datum: 25.02.2021

kategorija: Obvestila

Občina Brda obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da javno razgrinja dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Brda št.04. Javna razgrnitev bo potekala od vključno četrtka, 04.03.2021, do vključno ponedeljka, 05.04.2021.

Morebitna vprašanja vezana na razumevanje gradiva in podajanje pripomb bo možno zastaviti v elektronski obliki 17. in 18. marca 2021 na elektronski naslov Občine Brda (info@obcina-brda.si - v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev SD 04 OPN - vprašanja«). Odgovore na zastavljena vprašanja bo pripravljalec oziroma izdelovalec akta podal v najkrajšem možnem času, ter odgovore objavil na spletni strani Občine Brda.

Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bomo dodatna pojasnila, v času javne razgrnitve nudili preko telefona in sicer ob ponedeljkih od 14. do 17. ure, na telefonski številki 05 335 10 42.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Brda, Trg 25. maja 2 5212 Dobrovo) ali elektronski naslov Občine Brda (info@obcina-brda.si - v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev SD 04 OPN - pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Brda št.04.
Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

PRILOGE:<<nazaj