JSKD objavil več razpisov namenjenih financiranju ljubiteljske kulture

datum: 11.01.2019

kategorija: Obvestila

Javi sklad za ljubiteljske dejavnosti je danes objavil več razpisov namenjenih financiranju ljubiteljske kulture.

 Kot zanimiva za briška društva izpostavljamo dva:

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka PR-2019)

 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:

- prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;

- izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- založniški in AV (avdiovizualni) projekti;

- organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski in kitarski orkestri ter big bandi), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna, literarna ter intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija). Ločeno področje je tudi mažoretna dejavnost, ki je namenjena le krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju. Pri prijavi projekta, ki vključuje različne dejavnosti, se mora predlagatelj odločiti za nosilno dejavnost. Na obrazcu mora označiti samo to (eno) dejavnost. Vlogo bo obravnavala komisija, pristojna za dejavnost, ki jo je označil predlagatelj. Vloge krovnih organizacij na nacionalnem nivoju obravnava posebna komisija, ne glede na prijavljeno dejavnost. Pod krovne organizacije na nacionalnem nivoju, registrirane v Republiki Sloveniji, spadajo tiste, ki združujejo večino kulturnih društev oz. zvez kulturnih društev posameznega področja.

 

Več na povezavi.

 

 

Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2019 in 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka VPR-2019/2020)

 

Predmet javnega razpisa VPR-2019/2020 je sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva izvedla v letih 2019 in 2020. Razpisni področji sta zborovska in folklorna dejavnost.

 

Več na povezavi.

 

Več razpisov JSKD najdete na povezavi: http://www.jskd.si/financiranje/uvod_financiranje.htm<<nazaj