34. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (9. 10. 2018)

datum: 02.10.2018

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006), župan Občine Brda sklicuje 34. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, 9. 10. 2018 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 33. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2018 - skrajšani postopek
5. Obravnava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica - druga obravnava
6. Zdrava občina za zdravo Slovenijo - Kazalniki zdravja v Občini Brda
7. Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih
8. Predstavitev dveh variant rekonstrukcije križišča v naselju Neblo
9. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica
10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 33. redne seje
11. Realizacija sklepov 33. redne seje

Ad2_zapisnik 33. redne seje.pdf
Ad4.1_odlok.Reb2_2018.pdf
Ad4.2_sklep_odlok.Reb2_2018.pdf
Ad4.3_Obrazložitev.Reb2_2018.pdf
Ad4.4_splošni.del.Reb2_2018.pdf
Ad4.5_posebni.del.Reb2_2018.pdf
Ad4.6_NRP_Reb2_2018.pdf
Ad4.7_KSMedana.FN.Reb2_2018.pdf
Ad4.8_Prihodki.Specifikacija.Reb2_2018.pdf
Ad4.9_Poročilo.Programska.klasifikacija.izdatkov.Reb2_2018.pdf
Ad4.10_Poročilo.Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov.Reb2_2018.pdf
Ad4.11_nacrt_ravnanja_stvarnim_premoženjem_rebalans_2_2018.pdf
Ad5.1_obrazložitev_odlok_lekarna_druga_obravnava.pdf
Ad5.2_odlok_Goriška_lekarna_druga_obravnava.pdf
Ad5.3_sklep.Sveta.zavoda.Goriška.lekarna.NG.pdf
Ad5.4_Zapisnik_seje_statutarna_kom.pdf
Ad6_NIJZ_kazalniki_zdravja_Občina_Brda.pdf
Ad7.1_Nadgradnja_in_razvoj_preventivnih_programov.pdf
Ad7.2_zdravje_Občina_Brda_2018.pdf
Ad9.1_obrazložitev-imenovanje.ZD.NG.pdf
Ad9.2_Zapisnik 22.seje KMVVI_27092018.pdf
Ad10_Odgovori na pobude in vprašanja_33_redna_seja.pdf
Ad11_realizacija sklepov 33 redne seje.pdf
 <<nazaj

19. april

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
01.04.2019
- Teden restavracij na Grediču
1
02.04.2019
- Teden restavracij na Grediču
2
03.04.2019
- Teden restavracij na Grediču
3
04.04.2019
- Teden restavracij na Grediču
4
05.04.2019
- Predstavitev zbornika "Živel je tod mizarjev rod"
- Teden restavracij na Grediču
5
06.04.2019
- Teden restavracij na Grediču
6
07.04.2019
- Teden restavracij na Grediču
7
891011.04.2019
- Letno srečanje UNITRI Brda
11
12.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Predavanje Z alpinizmom skozi življenje Marije in Andreja Štremflja
12
13.04.2019
- Praznik rebule in oljčnega olja
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
13
14.04.2019
- Praznik rebule in oljčnega olja
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
14
15.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
15
16.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
16
17.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
17
18.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
18
19.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Velikonočni prazniki na Grediču
19
20.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Velikonočni prazniki na Grediču
20
21.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Velikonočni prazniki na Grediču
- Velika noč na domačiji Kabaj
- Velikonočno kosilo na Turistični kmetiji Štanfel
- Velikonočna kosila v rastavraciji Vitez Grad Dobrovo
21
22.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- Velikonočni prazniki na Grediču
- Velika noč na domačiji Kabaj
- Velikonočni prazniki v Hiši Štekar
- Velikonočna kosila v rastavraciji Vitez Grad Dobrovo
22
23.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
23
24.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
24
25.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- 150-letnica Biljanskega tabora
25
26.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
- 37. revija briških pevskih zborov v Medani
26
27.04.2019
- Eco maratona Collio – Brda
- Brda in vino
- Pohod in dvig zastave na vrhu Sabotina v čast Dneva upora proti okupatorju
- Pohod in partizanska proslava ob dnevu upora proti okupatorju ter krajevnem prazniku KS Medana
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
27
28.04.2019
- Eco maratona Collio – Brda
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
28
29.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
29
30.04.2019
- Razstava akrilnih slik Ljube Carli: "Slapnik"
30
     
marecmaj