Mladinski godalni brio v Vili Vipolže

datum: 10.05.2018

kategorija: Obvestila

V torek, 15. maja 2018 ob 18. uri bo v Vili Vipolže koncert Mladinski godalni brio, na katerem bodo zaigrali briški godalci z gosti.

Nastopajoči:

Briški godalni orkester & Briške godalne skupine

Umetniška vodja Clara Bensa

Godalni orkester Glasbene šole Nova Gorica

Dirigent Aleksander Sluga

 

Pobudnik koncerta je Šola za violino Clare Bensa, ki deluje v Brdih že 10 let. Clara Bensa si prizadeva, da nudi svojim učencem obiskovanje godalnih komornih skupin in orkestrov, s katerimi se predstavlja na številnih briških prireditvah. Tovrstna dejavnost je za razvoj učenčevih sposobnosti ključne narave, saj se z vključevanjem v glasbeno skupino razvijejo take kognitivne kompetence, ki ostanejo z individualnim poukom zasenčene.

 

Godalne skupine in orkestri združujejo ne samo učence violine iz razreda Clare Bensa, ampak tudi briške godalce, ki se izobražujejo na drugih glasbenih šolah. S tem želi nuditi priložnost združevanja otrok iz istega okolja, ki se drugače ne srečujejo. To si želi biti osnova za bodočo spontano ljubiteljsko uporabo godal v briškem okolju, kakor se je redno dogajalo v predvojnem času.

 

Nastop bo obogatil obisk Godalnega orkestra Glasbene šole Nova Gorica pod vodstvom Aleksandra Sluge.


Godalni orkester Glasbene šole Nova Gorica sestavlja 21 otrok, ki se udeležujejo pouka nižjih razredov instrumenta. Pouk poteka enkrat tedensko in je sestavni del pedagoške ponudbe glasbene šole. Namen orkestrskega pouka je izobraževanje o skupnem igranju, tolmačenje dirigentskih kretenj in uravnavanje svoje igre na pram drugih za doseganje skupnega cilja. Godalni orkester prikazuje sad svojega dela v decembrskem času in ob zaključku šolskega leta. Z velikim veseljem sprejema povabilo na koncert, na katerem se bo lahko predstavil s celotni letošnjim repertoarjem.<<nazaj