PREVZEMNO MESTO ZA KLAVNIČNE ODPADKE – CERO NOVA GORICA

datum: 09.03.2018

kategorija: Obvestila

Podjetje Komunala Nova Gorica d. d. je pridobila dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za prevzem klavničnih odpadkov na območju šestih občin (Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba), kjer izvajamo gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov. Tako se želimo še bolj približati potrebam prebivalcev.

 Klavnični odpadki predstavljajo tiste ostanke živali, ki niso primerni za predelavo v mesne izdelke.

V tej skupini Živalski Stranski Produkt kategorije 1 (ŽSP 1) so najpogosteje naslednji odpadki:

1.       Črevesje,

2.       perje,

3.       kosti,

4.       glave,

5.       parklji,

6.       rogovi,

7.       hrbtenjače,

8.       volna,

9.       koža surova

10.   dlaka,

11.   kopita itn.

Za prevzem tovrstnih odpadkov smo se posebej registrirali, pridobili ustrezna dovoljenja in nabavili poseben zabojnik za zbiranje klavničnih odpadkov, ki ustreza vsem zahtevam zakonodaje s tega področja.

Klavnične odpadke lahko pripeljete na zbirni center CERO NOVA GORICA v Stari Gori, Ulica Partizanske tehnike 6, (kontaktna oseba g. Gorazd Ambrožič, Vodja OE CERO tel: 05 333 01 29, mobilni tel:  031 378 393). Strokovni usposobljeni delavci bodo klavnične odpadke prevzeli, jih ustrezno skladiščili in izdali potrdilo. Oddaja teh odpadkov je za fizične osebe omenjenih šestih občin brezplačna.

Pravne osebe  pa morajo posebej skleniti pogodbo s podjetjem Koto Proizvodno In Trgovsko Podjetje, D.O.O., Ljubljana, Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, ki bo kot edini koncesionar za tovrstne produkte izvajalo prevzem zbranih klavničnih odpadkov v CERO NOVA GORICA v Stari Gori.

Vse prebivalce vabimo, da klavnične odpadke oddajo na zbirnem centru CERO NOVA GORICA v Stari Gori. Tako bomo za klavnične odpadke lahko ustrezno poskrbeli. S tem bomo vsi skupaj pripomogli k preprečevanju prenašanja nekaterih nalezljivih bolezni, k zmanjševanju neprijetnih vonjav razpadajočih klavničnih odpadkov iz zabojnikov za mešane odpadke ali iz narave, hkrati pa ti odpadki ne bodo vir prehrane drugim živalim, ki so potencialni prenašalci nalezljivih bolezni (podgane, mrčes in drugi mrhovinarji).

 

Najdba klavničnih ali živalskih odpadkov v naravi

 

Klavnični odpadki oz. živalski stranski proizvodi ne sodijo v naravo. Če naletite nanje, obvestite Upravo RS za zaščito in reševanja na številko 112 ali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN, območni urad Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, tel: (05) 330 22 70 OU-NovaGorica.UVHVVR@gov.si.

 

Če bo uradni veterinar odločil, da je treba te živalske stranke produkte iz narave odstraniti, bo izdal odločbo in izvajalec javne službe KOTO bo skupaj s podizvajalcem (Nacionalni veterinarski inštitut) zagotovil prevzem živalskih stranskih produktov, ki so nelegalno odloženi v okolju. V primeru pa, ko najdete v naravi poginulo žival, o tem obvestite Nacionalni veterinarski inštitut (Gerbičeva 60, LJUBLJANA, tel.: +386 1 4779 117). 

 

komunala<<nazaj