Sklep o začetku priprav in dopolnitev 2. občinskega prostorskega načrta Občine Brda

datum: 18.12.2017

kategorija: Obvestila

Občina Brda objavlja Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 2. občinskega prostorskega načrta Občine Brda.

sklep_OPNBrda_2.pdf<<nazaj