Javna razprava o predlogu Proračuna Občine Brda za leto 2018

datum: 08.11.2017

kategorija: Obvestila

Občinski svet Občine Brda je na 27. redni seji, dne 7. 11. 2017 potrdil osnutek Proračuna Občine Brda za leto 2018 kot primernega za nadaljno obravnavo. Predlog proračuna je na vpogled do SREDE, 22. novembra 2017.

Do tega dne sprejemamo PISNE pripombe ali predloge sprememb proračuna na e-naslov info@obcina-brda.si ali po pošti na naslov Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo. 

OPOZARJAMO, da vsak predlog spremembe mora vsebovati proračunsko postavko, kjer naj bi se sredstva zvišalo in proračunsko postavko, kjer naj bi se isto višino sredstev odvzelo.

Priloge:
Ad7.1_Osnutek_Proračuna.2018.pdf
Ad7.3_splošni.del.Osnutek.Proračuna.2018.pdf
Ad7.4_posebni.del.Osnutek.Proračuna.2018.pdf
Ad7.5_Obrazložitev_Osnutek_Proračuna_2018.pdf
Ad7.6_NRP_Osnutek.Proračuna.2018.pdf
Ad7.7_načrt ravnanja s stvarnim premoženjem_proračun 2018_osnutek.pdf
Ad7.8_Programska.klasif.izdatkov.Osnutek.Proračuna.2018.pdf
Ad7.9_Funkcionalna.klasif.izdatkov.Osnutek.Proračuna.2018.pdf
Ad7.10_Prihodki_Specifikacija_Osnutek_Proračun_2018.pdf
Ad7.11_KSMedana_FN_2018.pdf
Ad7.12_Kadrovski nacrt 2018 2019.pdf

Za vse informacije se lahko obrnete na vodjo Oddelka za finance, gospodarske in družbene dejavnosti, ga. Beti Kumar, tel. 05/335 10 37 ali po e-pošti: beti.kumar@obcina-brda.si.<<nazaj