Plešivo – stavbno zemljišče

Številke parcel:  979/3 in 980/2  obe k.o. Medana

Naselje: Plešivo

Cena: 54.500 EUR

Velikost: 265 m2

Kratek opis: poslovna stavba izven osrednjega dela  vasi  Plešivo v Goriških Brdih. V naravi  samostojen pritlični poslovni- objekt s  pripadajočim st. zemljiščem ter stavbno zemljišče vsebovano na parceli 980/2.

Opomba: Prodaja se bo izvršila skladno z javno objavo (dražba)po pogojih objavljenih v objavi. O času objave bomo zainteresirane stranke pravočasno obvestili.

Več informacij: Oddelek za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije

 

<<nazaj