Občinske nepremičnine v prodaji

Golo Brdo – kmetijsko zemljišče

Delno stavbno zemljišče, pretežno pa kmetijsko zemljišče na obrobju stavbnega zemljišča

 

Fojana – stavbno zemljišče

Stavbno zemljišče se nahaja znotraj  strnjenega  dela vasi Fojana v Goriških Brdih. Zemljišče leži tik ob vaški  cerkvi  »Sv. Florijana« .

Vrhovlje pri Kožbani – stavbno zemljišče

Stavbno zemljišče se nahaja izven osrednjega dela vasi Vrhovlje pri Kožbani. Zemljišče leži na lepi razgledni lokaciji tik ob asfaltirani lokalni cesti, ki pelje v vas. Celotno zemljišče je opredeljeno kot stavbno zemljišče s prevladujočo namensko rabo: posebna območja "BT" (območja turizma).