Častni občani in ostali nagrajenci

 
Naziv častnega občana:

 

Naziv častnega občana Občine Brda se podeli osebi, ki je s svojim življenjskim delom trajno povezana z Občino Brda in je prispevala k napredku in razvoju občine ali njenemu ugledu v širšem okolju. Naziv se letno podeli največ eni osebi.
 

 

Kronološki pregled podeljenih nazivov častnega občana

 

2023Izidor Simčič - Dorče, Dolnje Cerovo
2017Karel Zuljan - Karli, Kojsko
2016Darinka Sirk, Dobrovo
2013Zorko Simčič, Ljubljana
2005Zvonimir Simčič, Solkan

Slavnostna seja 2023 - Izidor Simčič Dorče
Nagovor častnega občana Izidorja Simčiča Dorčeta ob prejemu naziva
 

 

Nagrada Občine Brda:

 

Nagrade Občine Brda se podeljujejo osebam za življenjsko delo ali izredne dosežke. Vsako leto se podeli največ tri nagrade.

 

Kronološki pregled podeljenih nagrad

 

2023Aleš Kristančič, Višnjevik
Ivan Skubin, Breg pri Golem Brdu
Edoardo (Edy) Reja, Ločnik pri Gorici
2022Nadja Šfiligoj, Biljana
Pihalni orkester Brda
Etko Tutta (posthumno) in Klemen Brun
2021Nagrade niso bile podeljene zaradi epidemije COVID-19
2020Nagrade niso bile podeljene zaradi epidemije COVID-19
2019Boris Marinič, Ceglo
Ernest Žnidarčič, Dobrovo
Vilko Prinčič, Gornje Cerovo
2018Milena Beguš, Kojsko
2017Valter Mavrič, Šlovrenc / Luksemburg
Erik Kodermac, Neblo
Miloš Kumar, Kojsko
2015Balinarski klub Goriška Brda, Dobrovo
2014Boris Klanjšček, Vipolže
Elizej Prinčič, Solkan
Ana Toroš, Barbana
2013Izidor Simčič, Dolnje Cerovo
2012Rihard Peršolja, Šmartno
Klara Simčič, Dolnje Cerovo
Zarjan Kocina, Hlevnik
2009»HIŠA MOVIA«, družina Kristančič, Ceglo
2008Efrem Mozetič, Šmartno – duhovnik
2006Darinka Sirk, Dobrovo
Nonet Brda
2005Bruno Podveršič, Gradno
Karlo Zuljan, Kojsko


  

Priznanje Občine Brda:

 

Priznanje Občine Brda se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja. Vsako leto se podeli največ tri priznanja.

 

Kronološki pregled podeljenih priznanj:

 

2023Nogometni klub Brda Dobrovo
Vanda Cukjati, Ceglo
Lea Blažič, Dobrovo
2022Lucijan Grudina, Neblo
Bogdan Potokar, Šempeter
2021Priznanja niso bila podeljena zaradi epidemije COVID-19
2020Priznanja niso bila podeljena zaradi epidemije COVID-19
2019Aleš Nikolavčič, Cerovo
Herko Saksida, Dobrovo
Mladinski klub Cerovo, Cerovo
2018Planinsko društvo Brda, Dobrovo
Bojan Bužinel, Dobrovo
Elvira Markočič, Šmartno
2017Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo
Trine d.o.o., Neblo
2016Franko Trakonja, Senik
Mitja Močnik
Društvo briških žena in deklet
2015Lucija Prinčič Terpin, Nova Gorica
Egon Ivančič, Biljana
Miloš Prinčič, Šmartno
2014Gostinstvo Dean Ambrožič, Nova Gorica
2012Igralsko društvo Amaterska skupina Neblo, Neblo
Moški pevski zbor Srečko Kumar, Kojsko
Branka Gorjup, Vipolže
2011Andreja Erzetič, Vedrijan
2010Samo Miklavc, Dobrovo
Denis Simčič, Biljana
2009Dorica Marinič, Barbana
2008Peter Stres, Zali breg
Vokalna skupina Vinika, Medana
Zlatko Kavčič, Dobrovo
2007Kulturno društvo Pihalni orkester Goriška Brda, Dobrovo
2006Gabrijela Kodermac, Neblo
Vaška skupnost Višnjevik, Višnjevik
Ivan Marinič, Šmartno, in Izidor Sosolič, Zali breg
2005Friderik Gabrijelčič, Vrhovlje pri Kojskem
Vesna Tronkar, Gornje Cerovo
Ženska balinarska ekipa upokojencev Medana, Medana