Vabilo k sodelovanju v EU-financiranem projektu: Evropsko spremljanje trajnosti 2030 (ETSM2030)

datum: 22.05.2023

kategorija: Sporočila za javnost

Projekt ETSM2030, ki ga financira Evropska unija, si prizadeva spodbujati certificiranje trajnosti in izboljšati znanje o trajnosti med malimi in srednjimi podjetji (MSP) znotraj turističnega sektorja, hkrati pa vzpostaviti mrežo trajnostno usmerjenih MSP-jev, ki spodbuja izmenjavo znanja. V CPOEF- Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete so se odločili za partnerstvo v projektu predvsem zato, ker so videli odlično priložnost člane SRIPTa ter druge turistične ponudnike, da se jim omogoči sodelovanje pri projektu, ki ima poleg izobraževanja tudi finančne ugodnosti – sodelujoča podjetja dobijo pri projektu do 7.840€ finančne spodbude za vpeljavo oz. implementacijo neke trajnostne rešitve pri svojem poslovanju – npr. stroški financiranja certificiranja ipd.

Kaj vse podjetje lahko pridobi z vključitvijo v projekt ETSM2030:
  • Pridobi znanja o spremljanju trajnosti: dostopate do celovitih virov in strokovnega znanja za izboljšanje razumevanja praks spremljanja trajnosti. Podjetja lahko spoznajo, kako učinkovito meriti, ocenjevati in izboljševati trajnostno uspešnost podjetja.
  • Delavnice s strokovnjaki: brezplačna udeležba na delavnicah in usposabljanjih, ki jih vodijo strokovnjaki s področja. Ta izobraževanja bodo ponudila praktične vpoglede in orodja, posebej zasnovane za podporo MSP-jem pri sprejemanju trajnostnih praks in njihovem vključevanju v njihove dejavnosti.
  • Zagotavljanje potrebnih orodij za učinkovito komunikacijo prizadevanj podjetja na področju trajnosti : kako poudariti zavezanost podjetja k trajnosti in pritegnite deležnike, ki cenijo okoljsko in družbeno odgovorne prakse.
  • Oblikovanje »network-a« z drugimi trajnostno usmerjenimi MSP-ji (iz Slovenije in tujine) z namenom deljenja izkušenj, praks in idej v podporni skupnosti podjetij, ki so usmerjena v trajnostno delovanje. Sodelovanje lahko prinese možnosti za nova partnerstva in sinergije.
  • Finančna spodbuda - v okviru projekta bo MSP zagotovljeno finančna spodbuda v znesku do 7.840€  za sodelovanje, prizadevanja, implementacijo neke trajnostne rešitve kot tudi npr. povračilo stroškov certificiranja. Finančno sredstvo se nakaže podjetju v različnih obrokih v času trajanja projekta (cca. 18 mesecev).

Več o projektu: https://www.etsm2030.eu/benefit ali v brošuri

Prijave so možne do konca junija – število mest oz. podjetij, je omejeno.

 

Za več informacij: Alma Lieber, Vodja projekta SRIPT, E: alma.lieber@ef.uni-lj.si<<nazaj