Briška češnja danes očarala avstrijski hram demokracije

datum: 17.05.2023

kategorija: Sporočila za javnost

Briška češnja je danes kraljevala v avstrijskem parlamentu na Dunaju. Delegacijo iz Občine Brda in Alpsko-jadranskega centra za čezmejno sodelovanje iz Celovca je to popoldne sprejel predsednik spodnjega doma avstrijskega zveznega parlamenta Wolfgang Sobotka.

 

Briške češnje sta v avstrijski hram demokracije prinesla podžupan Občine Brda Jurij Špacal in direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec, Alpsko-jadranski center pa je zastopal njegov predsednik in dolgoletni prijatelj ter podpornik Občine Brda Bernard Sadovnik, sicer župan koroške občine Globasnica in pobudnik današnjega srečanja v avstrijski prestolnici.

Kraljevi rdeči sadež je tako ponovno stopil med pomembne dunajske zidove. Brike so namreč že pred stoletjem tukaj prodajale ta sočni briški sadež, prvi vir dohodka briških družin v sezoni sadja. Sicer pa je briška občina s pomočjo celovškega centra za čezmejno sodelovanje že večkrat v preteklih letih segla v roke avstrijskemu političnemu vrhu. Jeseni 2010 tedanjemu predsedniku Heinzu Fischerju, junija 2016 tedanjemu dunajskemu županu dr. Michaelu Häuplu, danes pa predsedniku spodnjega doma parlamenta Wolfgangu Sobotki.

Franc Mužič, župan Občine Brda: »Naš prijatelj, predsednik Alpsko-jadranskega centra za čezmejno sodelovanje, Bernard Sadovnik je tokrat poskrbel, da briške češnje prinesemo predsedniku avstrijskega parlamenta in ob tej priložnosti nastavimo možnosti prihodnjega sodelovanja z avstrijsko prestolnico, parlamentom. Za Občino Brda tovrstni obisk ni nič novega, saj smo že bili gostje dunajskega parlamenta, pa tudi v kabinetu predsednika države Fischerju in nenazadnje tudi pri dunajskem županu, ki sicer praviloma sprejema zgolj predstavnike glavnih občin. A velja poudariti, da ravno to pristno sodelovanje s celovškim centrom za čezmejno sodelovanje Občini Brda omogoča, da ima te možnosti in danosti predstavitve na avstrijskih tleh, tako da se lahko Brici promoviramo tudi na tovrstnem nivoju. Vse to pripomore k širjenju glasu o tej deželici, domu briške češnje, ki ji pravimo Goriška Brda.«

Bernard Sadovnik, predsednik Alpsko-jadranskega centra za čezmejno sodelovanje: »Sodelovanje AACC z Občino Brda je danes privedlo do nadaljnjega uspešnega koraka. Brda in briško češnjo smo predstavili predsedniku avstrijskega parlamenta. Želja je namreč, da bi v prihodnje na Dunaju organizirali Praznik češenj. Srečanje s predsednikom avstrijskega parlamenta je bilo gotovo uspešno: zagotovil je, da bo krepil sodelovanje z Občino Brda in že kmalu načrtuje obisk v Brdih. Z današnjim srečanjem so Brda zagotovo pridobila na veljavnosti v avstrijskem merilu. S tovrstnimi srečanji, kot smo mu bili priča danes, krepimo tudi bilateralno prijateljstvo med Republikama Avstrijo in Slovenijo.«

Tina Novak Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda: »Predsednik avstrijskega parlamenta se je izjemno razveselil češenj, četudi smo jih zaradi neugodnega vremena prinesli le za peščico. Današnji obisk predsednika avstrijskega parlamenta je bil izjemno uspešen. Predstavili smo Brda, briške posebnosti kot tudi poudarili številna uspešna sodelovanja z avstrijskimi predstavništvi od združenja AACC, občin Celovec, Beljak in Globasnica, avstrijskim veleposlaništvom v Sloveniji, avstrijskim kulturnim centrom in številnimi posamezniki. Dogovorili smo se o možnostih prihodnjega sodelovanja tudi s predsednikom parlamenta. Taka srečanja imajo tudi izjemne promocijske učinke, nenazadnje so prav avstrijski gostje v Brdih med najpomembnejšimi tujimi gosti z vidika prenočitev kot tudi dnevnih obiskov. Brda so zahvaljujoč se številnim podpornikom, med katerimi bi posebej omenila g. Bernarda Sadovnika, uveljavljena turistična destinacija v Avstriji.«

 

Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Topf

 <<nazaj