Odgovor na kritike glede pojava Goriških Brd na kozarcih Nutelle

datum: 27.07.2022

kategorija: Sporočila za javnost

Na družabnih omrežjih je bilo v teh dneh zaznati veliko kritik, predvsem @Društvo To je Medana, da pojav fotografije Goriških Brd na etiketi znane znamke Nutella družbe Ferrero »predstavlja popoln odmik od pozicioniranja Goriških brd kot zelene, butične destinacije z izstopajočim vinskim in enogastronomskim turizmom, ki ga dolga leta kreirajo predvsem briški gostinci, vinarji in ostali turistični akterji.«
Prebrati je bilo tudi obtožbo, kdo je uporabo Goriških Brd sploh dovolil, obenem pa za to javno obtožili Občino Brda, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda in njegovo direktorico Tino Novak Samec osebno.
V nadaljevanju navajamo pojasnila:

 

Naj najprej pojasnimo, da je slovenski distributer Ferrero samostojno izpeljal marketinško akcijo, v katero je vključil 9 slovenskih krajev. Gre za promocijo z imenom »Nutella odkriva lepote Slovenije«, in v kateri se na etiketah kozarcev Nutelle, ki se prodajajo zgolj v Sloveniji, poleg Goriških Brd pojavljajo še Ljubljana, Žužemberk, Piran, Bled, Reka Soča, Vogel, Bohinj in Maribor. Torej destinacije, ki so ravno tako kot Brda »zelene in butične«. Gre za aktivnosti Nutelle, ki jih družba Ferrero pelje tudi v drugih državah in ne samo v Sloveniji, ob tem pa so vedno izpostavljene večje svetovno znane destinacije. Naj še izpostavimo, da Občina Brda kot tudi ZTKMŠ Brda o vključenosti Goriških Brd v promocijsko akcijo Nutelle nista bila obveščena in nista dala nobene odobritve.

Da se destinacija Brda promovira kot »lepota Slovenije« v družbi deveterice prej omenjenih destinacij vsekakor ne jemljemo kot »popoln odmik od pozicioniranja Goriških brd kot zelene, butične destinacije z izstopajočim vinskim in enogastronomskim turizmom«, ampak kot kanal promocije. Nenazadnje je tudi družba Ferrero oziroma produkt Nutella zavezana trajnostnim načelom, kar lahko razberemo na povezavi https://www.nutella.com/hr/sl/nutella-znotraj/trajnost .

Kar zadeva strategije razvoja turizma v Brdih pa lahko najavimo, da je nova strategija v zaključku oblikovanja. Je vsekakor v skladu s trajnostnimi načeli, naravnimi in kulturnimi danostmi, pa tudi sprejetimi državnimi smernicami Strategije slovenskega turizma 2022-2028. V tej jeseni bo tudi predstavljena in sprejeta. Zato je apel Društva To je Medana nepotreben. Sicer pa naj dodamo, da so tudi posamezniki iz Društva To je Medana in številni briški akterji vključeni v strateško in delovne skupine pri pripravi nove strategije, zato smo nad apelom toliko bolj presenečeni. Poleg tega pa so kot pomembni briški akterji, ki pomagajo pri kreaciji briškega turizma čisto vsi, čez leto večkrat pozvani na sestanke in vključeni v skupne debate.

Vsekakor pa, v kolikor Občina Brda in ZTKMŠ Brda ne bi imela jasne strategije razvoja briškega turizma, v zadnjih letih ne bi poželi toliko mednarodnih priznanj in nagrad za razvoj prav na področju trajnosti in razvoja zelene butične destinacije.

Nazadnje pa želimo poudariti, da smo razočarani nad načinom, kako so nekateri izrazili nasprotovanje promocijski akciji Nutelle, ne da bi se prej osebno oglasili oziroma poiskali informacije in pojasnila v ustreznih občinskih službah. Vsekakor ima vsakdo pravico do drugačnega mnenja, lahko pa se pri tem poslužujemo butični destinaciji primernega nivoja komunikacije.

Zelo cenimo skrb Brik in Bricev, da se Brda razvijajo v pravo smer z velikim čutom za naravne in kulturne danosti. Vsekakor, pa bi lahko, preden neprimerno in nepravično obtožujemo kogarkoli, dvignemo telefon in se pri pristojnih službah pozanimamo o poteku. Komunikacija je osnova pri razvoju kateregakoli odnosa kot tudi uspešnih zgodb…

 

Občina Brda                                                                                                                       ZTKMŠ Brda

Franc Mužič, župan                                                                                                         Tina Novak Samec, direktorica

 <<nazaj