Solidarni s kulturo

datum: 23.02.2021

kategorija: Sporočila za javnost

SOLIDARNI S KULTURO je sklad za solidarnostno pomoč delavkam in delavcem v kulturi, ki se soočajo s finančnimi težavami zaradi epidemije koronavirusa. Solidarnostna pomoč je namenjena kritju osnovnih življenjskih stroškov. Od januarja 2021 je mogoča do višine 700 evrov, v primeru kritičnih razmer lahko znaša tudi več. Če je prejemnik že prejel pomoč iz sklada, a je od tega minilo že šest mesecev, lahko zanjo ponovno zaprosi. Podpora ne vključuje kritje poslovnih stroškov ali davkov.

Za solidarnostno pomoč lahko zaprosijo delujoči v kulturi s statusom samozaposlenih ali brez statusa. Vloga je enostavna, pomoč pa hitro izplačana in neobdavčena.

Sklad temelji na donacijah. Vse donacije so v celoti (100 %) izplačane posameznikom za namen, za katerega so bile zbrane. Da se zagotovi neposredna in transparentna pomoč, brez obdavčitve, solidarnostni sklad sodeluje z Rdečim križem.

 

Več o prijavi, donacijah in solidarnostnem skladu: https://solidarniskulturo.org/

facebook: https://www.facebook.com/solidarniskulturo/

 

KAKO LAHKO POMAGAM?

 

Bodimo solidarni #skulturo! V času, ko nam je kultura v vsakdanjo oporo, spodbudo in veselje, podprimo ustvarjalce, ki so ostali brez prihodkov. Sredstva se zbirajo na spodaj navedenem računu.

 

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana

Tržaška cesta 132

1000 Ljubljana

SI56 61000 11 22 33 44 82

Delavska hranilnica d. d.

SWIFT ali BIC: HDELSI22

sklic ali referenca: SI00 16032020

 

Ne pozabite na sklic! 

Donacije brez sklica bo RKS-OZ Ljubljana namenil socialno ogroženim občanom Mestne občine Ljubljana ter okoliških občin.

 

Vse donacije so v celoti (100%) izplačane posameznikom. Da lahko zagotovijo neposredno in transparentno pomoč, brez obdavčitve, pomoč izvajajo v obliki plačila položnic za osnovne življenjske stroške (stanovanjski stroški elektrika, ogrevanje, vrtec, zdravstveno zavarovanje, zdravila, zdravniški pripomočki in podobno).​<<nazaj