Odgovor na kritike izgradnje protihrupne ograde ob Dablo baru na Humu

datum: 16.04.2020

kategorija: Sporočila za javnost

Na družabnem omrežju Facebook smo zasledili kritike nad izvedbo protihrupne ograje ob Dablo baru na Humu. Zapisi kažejo slabo poznavanje problematike ob zadružnem domu na Humu in potek izgradnje protihrupne ograje, zato v nadaljevanju podajamo pojasnila:

Spor med najemnico lokala v zadružnem domu in sosedi lokala ima že dolgo ter sivo brado. Na iskrico spora je bilo z leti navrženih vedno več polen, s čimer se je tudi komunikacija med stranema v sporu vedno bolj odmikala od tega, da bi si obe strani segle v roko. Najemnica je bila zadnja leta pod hudim pritiskom zaradi pogostih prijav inšpekcijam in policiji zaradi hrupa, ki naj bi motil neposredne sosede. Napetost je rasla do te mere, da je najemnica pred pol drugim letom (jeseni 2018) že podala namero odpovedi najemne pogodbe najemodajalcu prostorov – Kleti Brda.

Gre tudi spomniti, da se je ob najavi namere v lokalu zgodil zbor obiskovalcev lokala, na katerem je bilo zbranih 219 podpisov podpore najemnici oziroma za ohranitev Dablo bara. Zbora sta se udeležila tudi župan Franc Mužič, kot predstavnik občine, in Silvan Peršolja, direktor Kleti Brda, torej predstavnik najemodajalca. Vsi prisotni so takrat zavzeli stališče, da je potrebno poiskati rešitev, ki bo ustrezala obem stranem: tako najemnici kot sosedom.

Torej nismo čakali, da se zgodi podobno kot z Gostilno 25. maj in slaščičarno na Dobrovem, da se zaklenejo glavna vrata bara in je potem vas brez stične družabne točke, torej brez točke, kjer bi lahko zjutraj spili kavo ali dve, temveč je župan Franc Mužič skupaj z občinsko ekipo in Vaško skupnostjo Hum poskušal in uspel pregovoriti najemnico, da je odstopila od namere in nadaljevala s poslanstvom.  

Želimo si enakomerne prerazporeditve gostinskih storitev po celotni občini, ampak predvsem želimo, da so te storitve srčne, takšne kot jih zagotavlja najemnica Dablo bara, ki se je prikupila tako krajanom kot tudi širši skupini občanov, mladim in starejšim. Zato je bila dolžnost vseh nas, tako občine kot vaške skupnosti Hum, poiskati rešitev, ki je bila za vse strani sprejemljiva. Odločitev najemnice, da ji je dovolj vsakodnevnih inšpekcij, smo takoj vzeli zelo resno. Ne zaradi takratnih volitev, še najmanj zaradi zdajšnjega koronavirusa. Ampak zaradi celotne skupnosti. Torej NI BILA politična odločitev vaške skupnosti in občine, temveč smo v snovanje projekta vključili strokovne ljudi, celoto pa smo uskladili na nivoju vaške skupnosti, občine, najemnice in najemodajalca, s katerimi smo skupaj prišli do rešitve, ki je bila izvedena.

Da je bilo vse urejeno v zgolj nekaj mesecih, torej NE DRŽI. Od pričetka snovanja rešitve do izvedbe je preteklo 18 mesecev, če pa k temu prištejemo še predhodne pogovore in usklajevanja znotraj Vaške skupnosti Hum, je torej časovnica veliko daljša. Posledično obenem NE DRŽI, kot smo že omenili, da je bila rešitev na hitro izvedena zaradi koronavirusa. Protihrupna ograja je bila navedena v planih Vaške skupnosti Hum že od leta 2015 dalje, do izvedbe pa je prišlo šele v tem mandatu, ker občina razpolaga z omejenimi sredstvi, ki jih vlaga po merilu prioritete.

Ravno tako NE DRŽI, da »želimo vse uničit v Brdih«. Ravno nasprotno! Poskušamo obdržati in nuditi pogoje, da lahko vsak podjetnik, ki želi ustvarjati in poslovati v Brdih, to tudi počne. Najemnico smo toplo sprejeli v Brdih in, kot smo tudi že omenili, njene srčne strežbe gostom ne želimo izgubiti.

NE DRŽI tudi, da smo z investicijo uničili bar ali pa odvzeli najemnici možnost nemotenega poslovanja. Najemnici smo zagotovili brezskrbnejše poslovanje, saj smo odpravili srž problema s sosedi, ki ji je v zadnjih letih skorajda odvzel ljubezen do strežbe svojim strankam. In nenazadnje je gostom lokala na ta način na voljo tudi intimnejši prostor. Ograja bo, ko bo izveden tudi reklamni zapis, ki ga je že predlagala najemnica in ki ga je Občina že potrdila (predlog lahko vidite na priloženi fotografiji), pridobila tudi prijaznejši izgled.

Celoten projekt je zahteval veliko mero usklajevanj zaradi želja sosedov in tehničnih zahtev ograje, ki mora v prvi vrsti zagotavljati, da omili hrup, ki nastaja pred barom. V projektiranje je bilo vloženega torej precej dela, ki si zasluži, tako kot vsako drugo opravljeno delo, spoštovanje, zato označevanje projektanta z izrazom »kronan osel s potrdilom« nikakor ni pohvale vredno, temveč je nizkotno in nespoštljivo.

Verjamemo, da je protihrupna ograja neka novost, na katero se bomo morali navaditi. Ampak je bila edina rešitev, ki smo jo imeli na voljo, če smo želeli obdržati odprte duri Dablo bara.

__

V nadaljevanju objavljamo še mnenje Bernarde Konjedic iz vaškega odbora skupnosti Hum:

»Vaška skupnost Hum se je s problematiko Dablo bara in neposrednimi sosedi na svojih sestankih ukvarjala že zelo, zelo dolgo, preko deset let. Do rešitve večnega problema – hrupa pa žal nismo prišli. Zapisniki sestankov se hranijo na Občini Brda. Veselilo nas je, da je bil 15. 11. 2018 na srečanju - »zboru« v podporo za ohranitev lokala narejen korak naprej. Sprejet je bil sklep, da se zadeva premakne z mrtve točke in da Občina Brda v najkrajšem možnem času postavi protihrupno ograjo. In ta je zdaj tu. Je nekaj novega v vasi, je »tujek«, ki ne sodi v vas…  Tudi hiše z živobarvnimi fasadami, moderne gradnje, brez streh… so kvarile podobo Brd, pa smo se jih vsi navadili. In prepričana sem, da bo tudi tokrat tako. Prej kot se bomo s tem sprijaznili, jo vzeli za svojo, boljše bo za nas vse, za naše živce in zdravje. To ograjo moramo vzeti kot rešitev, da bomo sploh še imeli bar v vasi, da natakarici ne bo potrebno miriti gostov ob vsaki glasni debati in da bodo sosedje sedaj imeli več miru in prespanih noči.«

 

Predlog reklamnega zapisa na protihrupni ograji Dablo bar (16.4.2020)<<nazaj