Slavnostna podelitev prvih "zelenih" certifikatov v Občini Brda

datum: 12.12.2019

kategorija: Sporočila za javnost

V tej jeseni je trajnostna usmeritev v Občini Brda dobila pomembne potrditve, in sicer zlati znak Slovenia Green Destination, trije ponudniki pa so pridobili mednarodne trajnostne certifikate. Prvi v Sloveniji se lahko pohvalimo z zeleno atrakcijo. To veliko prelomnico smo obeležili v torek, 10. decembra s slavnostno podelitvijo znakov Zeleni Ključ (Green Key) ponudnikoma Vili Alma Vista in Kleti Brda, ter znaka EU marjetica ponudniku Hotelu San Martin.

Slavnostna podelitev in trajnostni posvet 10.12.2019Veseli nas dejstvo, da v Brdih živimo po načelih trajnostnega razvoja. V fazi pridobivanja zelenega znaka in trajnostnih ter okoljskih certifikatov tako ne institucija ne ponudniki nismo izvajali posebnih prilagoditev v našem delovanju, saj je trajnost že vcepljena v naše vsakdanje aktivnosti, delo, način razmišljanja. Vsekakor lahko na določenih področjih kot so varčevanje z naravnimi viri energije, ohranjanjem narave ter kulturne dediščine, ločevanju odpadkov še veliko postorimo, zato bo naša naloga tudi v prihodnje ozaveščati prebivalce in ponudnike v Brdih o vseh teh možnostih. Zeleni znaki in certifikati so pomembni za goste, ki k nam zahajajo, saj potrjujejo zavezo zelene butične destinacije v kateri prebivalci in ponudniki še kako skrbijo za ohranjanje vseh danosti in ni vseeno kaj bomo zapustili našim zanamcem. Je tudi dokaz pristnosti in naravnosti vseh naših proizvodov in produktov,” je ob tej posebni priložnosti povedala direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec.

Petra Čad iz Slovenske turistične organizacije in generalna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar sta Vili Alma Vista in Hotelu San Martin izročili znaka Slovenia Green Accomodation, Kleti Brda, ki je med drugim prva klet na svetovni ravni, ki je pridobila znak Zeleni Ključ, pa znak Slovenia Green Attraction. Gre za prvi tovrstni znak v Sloveniji. Generalna sekretarka je uspeh največje slovenske zadružne kleti pohvalila z besedami:

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo že več kot desetletje spodbujamo uvedbo okoljskih znakov. Izrazitejši zagon pa beležimo od uvedbe Zelene sheme v letu 2015. V Sloveniji gradimo turizem na trajnostnem pristopu, to pa vključuje tudi skrb za okolje. Brda so se izkazala že v natečaju za Evropsko destinacijo odličnosti leta 2015, ko so zmagali na temo lokalne kulinarike v turizmu in s celovitim oživljanjem lokalnega okolja na trajnostni način. Čestitamo prejemnikom znakov Slovenia Green, še posebej pa smo ponosni, da je Klet Brda prva klet na svetovni ravni, ki je pridobila znak Zeleni ključ. Na tem področju v Sloveniji resnično orjemo ledino in smo pionirji na področju certificiranja trajnostnih praks. Zelena shema je primer dobre prakse tudi globalno.

Slavnostna podelitev in trajnostni posvet 10.12.2019Direktor Silvan Peršolja je o pomenu pridobljenih trajnostnih certifikatov izpostavil:
Gre za lep prispevek k trženju kleti. Pričakujemo, da bomo s pomočjo teh pritegnili še več obiskovalcev, predvsem tujih, ki iščejo originalnost in direkten stik s proizvodnjo, vinom,... Kajti sleherni, ki si najprej ogleda klet in dobi pojasnilo, kje in kako se prideluje grozdje ter vino, dobi poseben pogled na vse te faze in postane tudi ljubitelj briških vin. Prilagoditi se zelenim smernicam sploh ni bilo težko. Potrebno je bilo sicer opraviti veliko administrativnih korakov, veliko stvari smo v postopkih prilagodili, vendar ta zeleni trajnostni pristop je že vtkan v naše navade. Vsak vinogradnik ali vinar svojo dejavnost opravlja na način, da jo samo izboljšuje, da jo bo lahko zapustil svojim potomcem. Tako da skrb za okolje, trajnostni razvoj, je zasidrano v samo jedro našega delovanja.

Slavnostna podelitev in trajnostni posvet 10.12.2019Trajnostnemu delovanju se že leta predajajo tudi v Vili Alma Vista. Martina Alma o pomenu potrditve prave usmeritve s strani STO in Zelenega ključa pravi:
Ta znak gotovo pomeni še eno veliko zavezanost, da resnično sledimo trajnostnemu razvoju. Danes se kot družba intenzivno ukvarjamo s to problematiko in vsak lahko po malem naredi največ. Torej smo res doprinos družbi. Ko nas bo več takih, in naj poudarim da nas je že veliko, bo družba postala drugačna, boljša. To je neka dota, ki jo damo našim otrokom naprej. Znak pomeni tudi večjo prepoznavnost v vseh turističnih portalih. Torej se nam trajnostna naravnanost iz vseh teh vidikov zelo obrestuje. V Vili Alma Vista smo bili že pred certificiranjem trajnostno naravnani, zato nam priprava dokumentacije ni predstavljala težav. V tem kontekstu mi je bilo zanimivo to, da sem lahko sebe preverila, kaj lahko naredim, da bo še boljše, kaj lahko nadgradim, dogradim.

Slavnostna podelitev in trajnostni posvet 10.12.2019Hotel San Martin, ki ga upravlja družina Valentinčič, je, kot smo že omenili, prejel znak EU martetica. Certifikat je Martinu Valentinčiču podelila direktorica ZTKMŠ Brda Tina Novak Samec. Vesna Valentinčič je o trajnostni usmerjenosti hotela izpostavila:
San Martin ni zlit z okolico in prepleten z naravo samo na videz, celotna gradnja in finese so premišljene in v skladu z eko standardi. Že pri gradnji smo v veliki meri uporabljali naravne in trajnostne materiale; les, železo, kamen in beton. Eko marijetica za hotel pomeni dokončno potrdilo, o trdem delu v smeri sobivanja z naravo in okoljem, predvsem pa temeljni kamen razvoja trajnostnega turizma.

 

Številčni obisk trajnostnega posveta nakazuje zanimanje vseh deležnikov v destinaciji po trajnostnem razvoju

 

Slavnostna podelitev in trajnostni posvet 10.12.2019Podelitvi trajnostnih certifikatov je v popoldanskih urah sledil trajnostni posvet v organizaciji Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Srečanje, katerega se je udeležilo približno 100 ponudnikov raznovrstnih dejavnosti in občanov, je obojim razprl pogled v trajnostne usmeritve destinacije, bodisi dosedanje dosežke kot vizijo za prihodnje, priložnosti varčevanja z energijo in vodo kot tudi temeljitejšega ločevanja odpadkov ter posledično zmanjšanja bremena na okolje. Ravno s tem namenom je Zavod posebno pozornost namenil tudi podnebnim spremembam v destinaciji, zmanjševanju ogličnega odtisa ter obnovljivim virom energije.

Slavnostna podelitev in trajnostni posvet 10.12.2019Posebej navdihujoča je bila tudi okrogla miza z mladimi briškimi zelenimi ponudniki različnih zvrsti, ki so s prisotnimi delili svojo izkušnjo razvoja zelenega delovnega mesta v destinaciji Brda ter priložnosti za mlade, da soustvarjajo široko paleto delovnih mest, ki bodo Brda obiskovalcem in občanom prikazala kot okolju, naravi in tradiciji prijazni destinaciji, ki mladim ustvarjalcem omogoča delovno mesto v domačem okolju in lokalnimi naravnimi danostmi.

Zelo smo veseli, da je posvetu prisluhnilo tolikšno število obiskovalcev. To nam gotovo nakazuje, da nam je v Brdih mar za naravno in kulturno dediščino in kaj bomo zapustili prihodnjim rodovom,” zaključuje direktorica ZTKMŠ Brda Tina Novak Samec.<<nazaj