Poostren nadzor ekoloških otokov v Občini Brda: deseterica kršiteljev

datum: 30.07.2019

kategorija: Sporočila za javnost

Danes dopoldne je bil s strani Komunale Nova Gorica d.d. in občinskega redarstva Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda v Občini Brda izveden poostren nadzor ločevanja odpadkov. V sklopu nadzora mešanih odpadkov na štirih različnih lokacijah v občini (Vipolžah, Medani, Drnovku in Neblem) je bilo ugotovljeno, da občani ne upoštevajo smernic ločevanja odpadkov.

Med nadzorom je bilo ugotovljeno, da so bili v zelene zabojnike odvrženi odpadki, ki bi sicer sodili v zabojnike za papir, embalažo, steklo in biorazgradljive odpadke. Kršitve so bile ugotovljene tako pri fizičnih osebah kot tudi pravnih.

Med pregledanimi zabojniki je redarstvo zabeležilo deseterico kršiteljev, ki bodo v kratkem obveščeni o kršitvi in pripadajoči višini kazni.

Višina globe je definirana v Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki ga je Občinski svet občine Brda sprejel 20. decembra 2016. Fizičnim osebam bo redarstvo glede na tipologijo kršitve izreklo od 100 do 400 evrov kazni, medtem ko pravnim osebam pa med 300 in 1.500 evrov.

Naj omenimo, da se trenutno v Brdih nahaja 80 zvoncev za embalažo iz plastike in kovin, 66 zvoncev za steklo (od tega 1 je posebej namenjen stekleni embalaži vinarjev), 72 zvoncev za papir in karton ter 80 posod za biorazgradljive kuhinjske odpadke. V Brdih je tako trenutno urejenih 62 popolnih ekoloških otokov, torej v vsaki posamezni briški vasi najmanj po en otok.
V Brdih delujeta dva zbirna centra, in sicer na Dobrovem in na Humu. Tukaj lahko občani ob določenem urniku večkrat tedensko odpeljejo večje kosovne odpadke. Sicer pa sta na Dobrovem nameščena tudi zabojnika za jedilno olje in elektromagnetne aparate, z letošnjim letom pa je posebej za vinarje na voljo tudi poseben zabojnik za steklo.

Občina Brda, katere vizija je postati zelena in okolju ter občanom prijazna občina in ki je vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma (Slovenia Green), bo tudi v prihodnje skupaj s podjetjem Komunala Nova Gorica d.d. in občinskim redarstvom redno izvajala nenapovedane nadzore posameznih kontejnerskih mest, zato ni odveč apel občanom in pravnim osebam, ki delujejo na območju briške občine, da ločujejo odpadke v skladu z navodili in veljavnim Odlokom.

 <<nazaj