6.000 kilometrov širokopasovnega optičnega omrežja bo povezalo podeželje

datum: 19.07.2019

kategorija: Sporočila za javnost

Na sredini javni predstavitvi največje tuje investicije v Sloveniji v zadnjih letih, je družba RUNE Enia d.o.o. predstavila projekt izgradnje širokopasovnega optičnega omrežja na slovenskem podeželju, ki bo končnim uporabnikom omogočalo hitrosti prenosa do 10 Gb/s. Gradnja omrežja bo trajala 3 leta in bo zajela približno tretjino vseh gospodinjstev v Sloveniji, ki prostorsko gledano pokrivajo kar 70 % ozemlja države.

 

V tem času bo družba RUNE Enia slovensko podeželje povezala z več kot šest tisoč kilometri medkrajevnega širokopasovnega optičnega omrežja. Projekt se izvaja tudi v sosednji Hrvaški, kjer se omrežje gradi na delih Primorsko-goranske in Istrske županije. Investicija na Hrvaškem je ocenjena na približno 60 milijonov evrov.

Z izgradnjo omrežja na območjih, ki trenutno niso pokrita z optično infrastrukturo, bo RUNE pomagal enotam lokalne samouprave pri doseganju ciljev digitalne agende za Evropo 2020 tako, da bo zagotavljal povezovanje v novo dostopovno optično omrežje, ki bo omogočalo hitrosti, večje od 1 Gb/s, oziroma celo do 10Gb/s. Ker bo gradil odprto omrežje (vsem operaterjem bo omogočen dostop in najem storitev omrežja pod enakimi pogoji), bo končnim uporabnikom omogočil, da bodo sami zbirali ponudnika storitev, ki je glede na ceno in kakovost storitev za njih najprimernejši oziroma najugodnejši.

»Projekt RUNE je doslej največja neposredna tuja investicija v izgradnjo odprtega širokopasovnega optičnega omrežja v Sloveniji. Kar je še bolj pomembno, projekt se bo izvajal na območjih redke poseljenosti, torej na slovenskem podeželju, kjer do sedaj ni bilo komercialnega interesa slovenskih infrastrukturnih operaterjev in zaradi tega takšna infrastruktura ni bila dosegljiva večini gospodinjstev in pravnim osebam izven mestnih središč. Zaradi izjemno velikega vpliva investicij v širokopasovno infrastrukturo na gospodarski in družbeni razvoj, se je v Sloveniji zaradi pomanjkanja investicij na podeželju v preteklih letih poglabljal razvojni in digitalizacijski razkorak med mesti in podeželjem,« je pojasnil Goran Živec, direktor družbe Rune Enia.

»Digitalni razvoj urbanih in podeželskih okolij je ključen za prihodnji razvoj Evrope, ki mora v digitalni korak s časom. Tega se zaveda tudi Evropska komisija, ki je zato leta 2016 sprejela evropsko strategijo za t.i. gigabitno družbo do leta 2025 ter z njo določila vizijo Evrope, v kateri razpoložljivost in uporaba visoko zmogljivih omrežij omogočata nadaljnji razvoj celotnega enotnega digitalnega trga. Smele načrte je podprla z več pobudami in finančnimi mehanizmi za države in podjetja (npr. Wifi4EU, Sklad Connecting Europe Broadband, Connecting Europe Facility), krepitev povezljivosti pa je tudi en izmed osrednjih elementov prihodnjega proračuna Evropske unije za 2021-2027. Veseli me, da je vse več projektov, ki s podporo Evropske unije, uspešno stopajo po poti do cilja – do leta 2025 omogočiti prav vsem evropskim gospodinjstvom dostop do priključkov s hitrostmi vsaj 100 Mb/s,« je dodal vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič.

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, je poudaril, da je »širokopasovno omrežje za vse podeželske občine izredno pomembno za razvoj redkeje poseljenih območij. Predstavlja namreč vsakodnevno in nenehno potrebo naših ljudi, mladih v šolah in fakultetah, podjetnikov za delovanje gospodarskih subjektov, pa tudi starejših za preživljanje njihovega časa. V Šentiljski občini smo potrebo po takšnem omrežju zaznali že pred precej časa. V občinah takšnega projekta zagotovo finančno nismo sposobni podpreti, zato smo izjemno veseli, da je podjetniška iniciativa našla interes in navsezadnje tudi sredstva, da bo projekt lahko uresničen.«

Državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, Leon Behin, je povedal, da smo si v Sloveniji zastavili ambiciozni cilj, da bomo 96% gospodinjstev do leta 2020 zagotovili širokopasovni dostop do interneta. Izrazil je zadovoljstvo nad veliko finančno udeležbo zasebnih investitorjev in povečanju konkurence pri izgradnji širokopasovnega dostopa do interneta. Gradnja optičnega omrežja po njegovih besedah pomeni novo prelomnico, saj bo zmogljivejši internet dobilo kar 233.000 podjetij in gospodinjstev na podeželskih območjih naše države. Državni sekretar na MJU je izrazil pričakovanje, da bo taka nova infrastruktura bistveno pripomogla k zmanjšanju razvojnega razkoraka med različnimi območji Slovenije, pa tudi znotraj EU. V svojem nagovoru se je zato zavzel za digitalno avtocesto, ki bo prebivalcem EU omogočala enakovredno tekmo.

Goran Živec je izpostavil tudi dejstvo, da projekt RUNE prispeva tudi k ideji povezovanja 28 nacionalnih držav v skupni digitalni trg, saj se izvaja v dveh državah članicah EU. Za zagotovitev skupnega digitalnega trga bi morale vse komunikacijske infrastrukture slediti istim pravilom in vsem državljanom EU ponujati minimalne pakete infrastrukturnih storitev.

# # #

 

RUNE je prvi in v tem trenutku tudi edini mednarodni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno infrastrukturo. Prav tako je RUNE prvi projekt, ki je prejel sredstva iz evropskega investicijskega sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF), katerega glavni namen je prispevati k uresničitvi ciljev t.i. gigabitne družbe. V skladu je zbran kapital s poroštvi EU. Investitorji v sklad so med drugim tudi Evropska komisija in Evropska investicijska banka.

Sklad CEBF je tudi večinski lastnik podjetja Rune Group s sedežem v Luksemburgu, ta pa je stoodstotni lastnik podjetij Rune Enia d.o.o. za Slovenijo in Rune Crow d.o.o. za Hrvaško.

Več o projektu lahko preberete na spletni strani RUNE https://www.ruralnetwork.eu/si.html

 

Dodatne informacije:

Damijan Nacevski
Agencija ODMEV d.o.o.
tel: 01 251 1414
damijan.nacevski@agencija-odmev.si

 <<nazaj