Župan imenoval podžupanski mesti

datum: 12.12.2018

kategorija: Sporočila za javnost

Župan Franc Mužič je danes imenoval dva podžupana. Funkcijo bosta opravljala Goran Simčič in Žarko Kodermac. Prvi bo nadomeščal župana na gospodarskem področju in vodil seje občinskega sveta, Kodermac pa bo zadolžen za področje družbenih dejavnosti. Sicer pa upoštevajoč številne občinske obveznosti in široko paleto dogodkov v občini Mužič pušča odprto možnost tudi za imenovanje tretjega podžupana.

Žarko Kodermac Goran SimčičV skladu z 32. členom Statuta Občine Brda ima občina za pomoč pri opravljanju nalog župana najmanj enega in največ tri podžupane. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. Podžupani pomagajo županu pri njegovem delu ter opravljajo posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jih župan pooblasti.

 

1. redna - ustanovna seja - Občinskega sveta Občine Brda

 

župan Franc Mužič

Sinoči se je prvič sestal novoizvoljeni občinski svet Občine Brda. Po poročilu Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana ter potrditvi svetniških in županskega mandata, je prisotne nagovoril novoizvoljeni župan Franc Mužič, ki bo funkcijo opravljal že sedmi zaporedni mandat, opravljal pa jo bo neprofesionalno. Mužič je izrazil prepričanje, da bodo tudi v tem mandatu delovali brez koalicije in opozicije ter z mislijo v dobrobit vseh občank in občanov.

Prva naloga nove svetniške sestave in občinske uprave je sprejetje proračuna za prihodnje leto, ki ga bodo, kot je bila praksa do sedaj, predhodno uskladili. Sprejet naj bi bil do konca februarja. Tokratni mandat, kot je poudaril Mužič, bo še posebej investicijsko bogat. Med drugim se nadaljuje investicija v briško »transverzalo« od solkanskega mostu do nekdanjega mejnega prehoda Neblo, pri čemer je posebej izpostavil obvoznico v Kojskem, za katero je država namenila tudi zajeten mošnjiček denarja, želja pa je tudi, da bi se saniral cestni odsek od Križade do mejnega prehoda. Ciljni črti se približujeta velikopotezna projekta Terme Spa Brda in obnova Slapnika, boljši časi čakajo tudi Gradnikovo domačijo, ki se bo kmalu obnavljala, tik ob njej pa bo občina poskrbela za dodatna parkirna mesta v Medani.

Sicer je Lista Franca Mužiča v primerjavi s prejšnjimi volitvami pridobila dodatno svetniško mesto, tako da v nov mandat vstopa s 4 svetniki. Opozicijska SDS pa je ohranila 4 svetniška mesta. Po dva svetnika imajo Briška neodvisna lista, Lista Brda Bricem in SD, po enega predstavnika pa Nova Slovenija in Levica.  Pred pragom sveta so tokrat ostale SLS, SMC in Desus.

V svetu, poleg podžupanov Gorana Simčiča in Žarka Kodermaca, v tem mandatu ostajajo Aleš Simčič, Lilijana Kastelic, Boris Šfiligoj, Teja Jelina, Romana Velišček, Damjan Birtič, Silvan Peršolja, Karlo Passoni in Silvestra Ellen Brašnić Saffigna. Na novo pa se bodo za svetniško mizo usedli Franjo Polanc, Zvezdan Prinčič, Vilko Prinčič, Denis Rusjan in Dušan Bevčar. Najdaljši svetniški staž drži Goran Simčič, ki bo svetniško funkcijo opravljal že peti mandat.

Občinski svet 2018 - 2022
 
 


<<nazaj