Podpisali pogodbo za izvedbo del v MC Štaloni

datum: 10.10.2018

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Brda in podjetje INGSTEP d.o.o. iz Šempasa sta danes podpisali pogodbo za izvedbo del v Mladinskem centru Štaloni. Dela bodo dokončana v roku 5 mesecev, prve mladinske aktivnosti se bodo tako izvedle že v pozni pomladi. Mladinski center bo upravljal briški Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport, ki je že pripravil nabor vsebin za zagon centra.

Mladinski center bo urejen v dvoetažnem objektu, ki ga je v nekdanjih hlevih zgradila briška zadružna klet, prostore za mladinski center pa je pred leti odkupila občina. Center bo urejen v dveh od sedmih enakih delov zgradbe. Za ureditev mladinskega centra bo potrebnih 182 tisočakov, kar 80 tisočakov predstavljajo nepovratna sredstva za izvajanje lokalnega razvoja na območju LAS V objemu sonca.

Skoraj 50 kvadratnih metrov bo zavzela manjša dvorana za skupinske aktivnosti ter skoraj 60 kvadratnih metrov bo namenjenih osrednjemu družabnemu prostoru z informacijskim pultom in internetno točko ter kotičkom za napitke in prigrizke. Pri pultu sta predvideni čajna kuhinja in študijska računalniška niša, v centru še glasbena soba, soba za pomoč pri učenju, prostor za društva, sanitarije in info točka (ZTKMŠ Brda - upravljalca mladinskega centra).

Aktivnosti centra, katerega osnovni namen je vzpostaviti ključno točko za otroške, mladinske in medgeneracijske dejavnosti v Brdih, bodo usmerjena v neformalna izobraževanja, kot tudi v šport in prosti čas, počitniško varstvo otrok ter kulturo in umetnost. Spodbujalo se bo tudi podjetniško miselnost na področju trajnostnega kmetijstva vinogradništva, gostinstva in turizma, hkrati pa solidarnosti in prostovoljnega udejstvovanja mladih. Izboljšal se bo nivo znanja mladih v regiji, njihova podjetnost, spodbujalo se bo raziskovalno delo in učenje. Torej ključni cilji centra so mladim omogočiti kreativno in koristno preživljanje prostega časa; povečanje vključevanja ranljivih skupin; izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in v regiji; izboljšanje nivoja znanja mladih v regiji in medsebojnega povezovanja;  spodbujanje podjetništva in solidarnost mladih; povečanje privlačnosti kraja in občine tudi za obiskovalce in s tem povečati število dnevnih obiskov in nočitev v kraju, občini in regiji ter nenazadnje povečanje varnosti v briški občini.

 

las v objemu sonca                                                                                    logo Štaloni projekt<<nazaj