Tečaj tehnike govora in retorike

datum: 29.01.2018

kategorija: Sporočila za javnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Nova Gorica razpisuje vpis v tečaj govora in retorike. Tečaj je namenjena vsem, ki se v življenju srečujejo z javnim nastopanjem, tako gledališkim ustvarjalcem kot napovedovalcem, recitatorjem, predavateljem idr.

Namenjen je tudi mentorjem otroških in odraslih gledaliških skupin, saj prav pravilna tehnika govora predstavlja eno izmed osnov za ustvarjanje v gledališču.

 

VSEBINA

 

Na tečaju se bomo srečali s temami, ki pomagajo pri artikulaciji, govorni prezenci in sproščenosti. Delo je praktične narave, sestavljeno iz različnih vaj, ki pomagajo krepiti občutek za glas, postavitev diha, obvladovanje prostora z glasom ipd. Najpomembnejša poglavja so:

•          sproščanje govornega aparata, dihanje, ogrevanje, 

•          vaje za artikulacijo, 

•          samoglasniki in soglasniki,

•          osnove slovenskega pravorečja,

•          branje in priprava besedila na govorno interpretacijo.

 

Delo bo potekalo v skupini, vendar pa bo usmerjeno v individualnost vsakega posameznika. Gradivo za delo bodo udeleženci dobili na seminarju.

Po uvodnih vajah slušatelji pripravijo kratke predstavitvene govore. Naša pozornost je usmerjena na telesne reakcije, ki se pojavijo pod pritiskom izpostavitve, analiziramo težave, ki se pojavijo in iščemo najboljše rešitve. V to vajo je vključeno tudi predstavljanje sogovorca, kjer si ogledamo podobne stvari.

Nadaljevali bomo z nepripravljenimi govori, si pogledali, kakšne so naše reakcije pri visoki stopnji pritiska, se pogovorili o reakcijah in o možnostih komunikacije govorec – poslušalec. Spoznali bomo osnovne zakonitosti komunikacije v poslovnem svetu, predvsem pa se bomo posvetili težavam, s katerimi se slušatelji srečujejo pri svojem delu.

 

CILJ

 

Cilj tečaja je spoznati osnovne težave, ki nastajajo pri nastopanju v javnosti in jih poskusiti odpraviti. Tečaj poskuša zaobjeti retoriko in tehniko govora na način, ki uporabniku omogoča, da pridobljeno znanje takoj uporabi.

 

 

MENTOR

 

Tomaž Gubenšek - dramski igralec, redni profesor za govor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Je govorni svetovalec in raziskovalec govora v slovenskih gledališčih.  

 

 

TRAJANJE

 

Tečaj se bo odvijal pet torkov od 17.00 - 20.00 v prostorih TOČKE Zveze kulturnih društev Nova Gorica (Gradnikove brigade 25, Nova Gorica).

 

 

TERMINI

 

torek, 13. februar 2018

torek, 20. februar 2018

torek, 27. februar 2018

torek, 6. marec 2018

torek, 13. marec 2018

 

 

KOTIZACIJA

 

75,00 EUR

Prijavitelji bodo po pošti prejeli položnico za plačilo šolnine in podrobnejša obvestila o programu ter delovanju tečaja. Če je plačnik šolnine društvo ali kakršnakoli druga pravna oseba, navedite to na prijavnici (glej prilogo). Možnost plačila na obroke.

 

Rok prijave je petek, 9. februar 2018.

 

 

Prijavnico pošljete na poštni ali elektronski naslov:

-          Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica

            Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica

-          oi.nova.gorica@jskd.si

 

 

INFORMACIJE

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,

Območna izpostava Nova Gorica,

Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica

 

t 05 335 18 50 in  05 335 18 52

 

www.jskd.si  

f Jskd Nova Gorica<<nazaj