GZS Severno Primorska gospodarska zbornica vabi: seminar Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov z dr. Natašo Pirc Musar

datum: 25.01.2018

kategorija: Sporočila za javnost

Zaradi pomembnih sprememb, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov - to je Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, GZS Severno Primorska gospodarska zbornica organizira 7. marca 2018 seminar z dr. Natašo Pirc Musar ter mag. Rosano Lemut Strle, ki vas bosta seznanili, kaj prinašajo te spremembe za vaše delo ter kako in do kdaj se morate na njih pripraviti.

Tudi elektronski naslov osebe, na katero pošiljate vaša sporočila in ponudbe, sodi k osebnim podatkom in po novem boste morali med drugim od vsakega posameznika pridobiti aktivno dovoljenje za tovrstno pošiljanje. Nadzorni organ bo lahko za najhujše kršitve izrekel kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma do 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja. 

14. aprila 2016 je namreč Evropski parlament potrdil Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).


Program09.00 – 09.45   Nov evropski pravni okvir o varstvu osebnih podatkov in kaj to pomeni za naš pravni okvir

·         Splošna uredbe o varstvu osebnih podatkov

 

09.45– 11.15   Glavne spremembe

·         dolžnosti upravljavcev zbirk osebnih podatkov

·         pravice posameznikov

·         strožja pravila o nadzoru nad izvajanjem nove uredbe in visoke kazni

·         Boljši nadzor nad osebnimi podatki in lažji dostop

·         Pravica do pozabe

·         Soglasje posameznika k obdelavi osebnih podatkov

·         obveznost obveščanja o vdorih v zbirke osebnih podatkov

·         uvedba Evropskega odbora za varstvo osebnih podatkov na nivoju EU

·         dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov

·         zavarovanje osebnih podatkov...

 

11.15 – 11.30   Kava in prigrizek


11.30 – 13.00   Kako se v organizaciji pripraviti na novosti Splošne uredbe?

·         Uradna oseba za varstvo osebnih podatkov

·         Njene pristojnosti in kdo jo mora imeti

·         Ali mora biti uradna oseba redno zaposlena itd...

 

Vsebina seminarja

 Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:

- boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja ureditev dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov;
- pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov
izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na "domnevno privolitev", privolitev otrok;
- obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;
- javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov;
višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma do 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja. 
Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja.
Na seminarju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti.

 

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen delodajalcem, direktorjem, podjetnikom, vodjem pravnih in kadrovskih služb ter kadrovikom, odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju, ki ima po novi uredbi dolžnost imenovati uradne osebe za varstvo osebnih podatkov, varnostnim inženirjem ter vsem, ki se pri opravljanju svojega dela srečujejo z obdelovanjem osebnih podatkov.


Kotizacija


Cena seminarja:-  za člane GZS OZ za severno Primorsko 100,00 EUR + DDV, za plačilo 122 eur.-  za nečlane 150,00 EUR + DDV, za plačilo  183,00 eur. Ob prijavi dveh (2) ali več udeležencev iz istega podjetja, je drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja upravičen do 20 % popusta na kotizacijo.

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, strokovno gradivo in postrežbo.

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije  številka SI56 0292 4001 7841 495, sklic 00 3080 + matična številka podjetja.

KRAJ IN ČAS:Sreda, 7. marec 2018 od 9.00 do 13.30 ure v prostorih GZS OZ za severno Primorsko, Sedejeva 2A, 5000 Nova Gorica 

 

PRIJAVE:

 

Prijave sprejemajo do zapolnitve mest oz. do 5. 3. 2018 do 12.00 ure preko elektronske prijavnice

Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vabimo vas, da se nam pridružite!

 

Lokacija: GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Sedejeva 2a, Nova Gorica

 

 <<nazaj