Struga reke Reke do aprila bolj pretočna

datum: 27.12.2017

kategorija: Sporočila za javnost

Ministrstvo za okolje in prostor in Direkcija RS za vode je s podjetjem Hidrotehnik, d. d. sredi decembra podpisalo pogodbo za izvedbo dodatnih del na področju urejanja voda, na povodju reke Soče. Sklenjena pogodba vključuje izvedbo del v občini Brda. Območje izvajanja del je ureditev struge na reki Reki med mostom pod Dobrovim do mostu na lokalni cesti Drnovk - Vedrijan.

Dela izvaja podjetje Hidrotehnik, d. d., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo o izvajanju obveznih državnih gospodarskih služb na področju urejanja voda na območju Soče. Predvidena dela obsegajo vzpostavitev projektiranega enotnega pretočnega profila in sanacijo visokovodnih nasipov, čiščenje odvečne zarasti  in odstranitev naplavin iz pretočnega profila struge ter sanacijo lokalnih poškodb. 
Skladno s terminskim planom bodo dela zaključena z mesecem aprilom 2018. 

S predvidenimi deli se bo zagotovilo normalno pretočnost Reke in s tem zmanjšanje  poplavne ogroženosti območja Agrarije kakor tudi ostalih kmetijskih in drugih zemljišč na vplivnem območju.  <<nazaj