Medobčinska uprava

Dne 15. 3. 2012 je stopil v veljavo Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.

S tem Odlokom sta občini ustanovili organ skupne občinske uprave:

  • za izvrševanje nalog in postopkov v inšpekcijskih in prekrškovnih zadevah,
  • za izvajanje drugih upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora,
  • za izvajanje nalog s področja občinskega redarstva,
  • za izvajanje nalog s področja preventive in varnosti v cestnem prometu
  • ter za izvajanje nalog s področja varnosti občanov in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete na območjih Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.

 

Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
elektronski naslov : medobcinska.uprava@nova-gorica.si

DAVČNA ŠTEVILKA: 82002762
MATIČNA ŠTEVILKA: 2482444
IBAN: SI 56 01284 0100014022
BANKA: BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, SI-1505 LJUBLJANA, SLOVENIJA
SWIFT: BSLJSI2X

 

 

Kontaktna oseba:

Patricija Jakin
T: +386 (0)5 335 01 14
Epatricija.jakin@nova-gorica.si

 

VODJA MEDOBČINSKE UPRAVE:

Naloge vodje Medobčinske uprave trenutno opravlja direktorica občinske uprave MONG, Maja Grapulin Vadjunec
Tel: 335-0-120
E-pošta:maja.grapulin-vadjunec@nova-gorica.si
Soba: 9/I. nadstropje


ZAPOSLENI :

Mateja Štendler - inšpektorica - vodja redarske službe
tel: 05/335-0-134
e-pošta: mateja.stendler@nova-gorica.si
soba: 24/III.

Vasja Vendramin - občinski inšpektor
tel: 05/335-0-113
e-pošta: vasja.vendramin@nova-gorica.si
soba: 24/III.

Abel Lestan - občinski redar
tel: 05/335-0-138
e-pošta: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: pritličje 12

Dungov Vanja - občinska redarka
tel: 05/335-0-138
e-pošta: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: pritličje 12

Šimšić Milosav - občinski redar
tel: 05/335 0 138
e-pošta: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: pritličje 12

Testen Aljoša - občinski redar
tel: 05/335 0 138
e-pošta: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: pritličje 12