Medobčinska uprava

Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
E: medobcinska.uprava@nova-gorica.si

DAVČNA ŠTEVILKA: 82002762
MATIČNA ŠTEVILKA: 2482444
IBAN: SI 56 01284 0100014022
BANKA: BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, SI-1505 LJUBLJANA, SLOVENIJA
SWIFT: BSLJSI2X

 

VODJA:

MARKO MIKULIN, direktor občinske uprave MO NG
T: 05/335-0-120
E: marko.mikulin@nova-gorica.si
Soba: 5/I . nadstropje

 

 

KOORDINACIJA, ADMINISTRATIVNO TEHNIČNA PODPORA:

Kontaktna oseba: Patricija Jakin
T: 05/335-0-100
E: patricija.jakin@nova-gorica.si
Soba: 25/IV. nadstr.

 

 

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA IN MEDOBČINSKA REDARSKA SLUŽBA:
 
Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo:

 

Dušan Bremec - inšpektor - vodja medobčinske inšpekcijske in medobčinske redarske službe
T: 05/335-0-109
E: dusan.bremec@nova-gorica.si
soba: 25/IV.

Mateja Štendler - inšpektorica
T: 05/335-0-134
E: mateja.stendler@nova-gorica.si
soba: 29/IV.

Matjaž Petrič - inšpektor
T: 05 335 0 199
E: matjaz.petric@nova-gorica.si
soba: 29/IV

 

Medobčinsko redarstvo:

 

Vanja Dungov - občinska redarka
T: 05/335-0-138
E: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: 27/IV

Aljoša Testen - občinski redar
T: 05/335 0 138
E: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: 27/IV

Lucija Debevc - občinska redarka
T: 05/335 0 138
E: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: 27/IV. nadstr.

Peter Vidmar - občinski redar
T: 05/335 0 138
E: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: 27/IV. nadstr.

Miha Ukmar - občinski redar pripravnik
T: 05 335 0 138
E: medobcinska.uprava@nova-gorica.si
soba: 27/IV

 

SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE:

 

Vesna Mikuž - notranja revizorka, podsekretar – vodja službe notranje revizije
T: 05 335 0 153
E: vesna.mikuz@nova-gorica.si
soba: 30/IV. nadstr.