Lokalne volitve 2022

Za podporo, morebitne dodatne informacije in pojasnila v zvezi z lokalnimi volitvami, smo vam člani Občinske volilne komisije občine Brda na voljo tudi preko elektronske pošte na naslovu ovk@obcina-brda.si
Po najboljših močeh se bomo trudili kar se da hitro odgovarjati na vaša vprašanja.   


OVK občine Brda  

 

____________________  

Občinska volilna komisija je samostojen občinski organ, ki v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.  

Občinski svet Občine Brda je na 4. dopisni seji 8. julija 2022 imenoval Občinsko volino komisijo Občine Brda v sestavi:

  • Nika Radikon
  • Marjana Erzetič
  • Samo Obljubek
  • Jože Abramič
  • Aleksandra Ušaj
  • Nevenka Jug
  • Tomaž Leban
  • Boštjan Vendramin