Krajevna skupnost Medana

naziv: Krajevna skupnost Medana
vasi, ki so zajete v KS Medana: Medana, Plešivo, Ceglo
predsednik: Valter Kocina
kontakt: T: 040 300 866; E: kvmont187@gmail.com
člani vaškega odbora:

  • Mitja Mikulin
  • Magda Jančič
  • Maja Verderber Rusjan
  • Martin Srebernič
  • Rado Sirk
  • Katja Prinčič
  • Nataša Klinec
  • Matej Jurič Krajevno skupnost Medana vodi 9-članski odbor s predsednikom Valterjem Kocina, sestavljajo pa jo tri vasi: Medana, Plešivo in Ceglo. Vsako leto organizirajo krajevni praznik in revijo pevskih zborov, srečanje starejših občanov, 5–6 gledaliških predstav, tradicionalni pohod, 27. aprila.
V KS delujejo tudi druga aktivna društva in organizacije. Zelo veliko dajo na urejenost kraja, trikrat so bili nagrajeni v akciji Turistične zveze Slovenije za najbolj urejene vasi. Pohvalijo se z zelo aktivno mladino, ki jim pomaga pri raznih akcijah in prireditvah.

 

vizitka:

<<nazaj