Vaška skupnost Fojana- Barbana

naziv: Vaška skupnost Fojana- Barbana
vasi, ki so zajete v VS Fojana: Fojana, Barbana
predsednik: Borut Cukjati
kontakt: T: 041 349 205; E: borut.irma.cukjati@siol.netirma.mc@gmail.com
člani vaškega odbora: 

  • Tomaž Bon
  • Tomaž Hren
  • Lilijana Kastelic
  • Neva Pahor
  • Katja Simčič
  • Sergij Ribolica


Vaško skupnost Fojana sestavljata vasi Fojana in Barbana, ki se spogledujeta s krminsko ravnico in Rutarji na oni strani meje. Vodi jo 7-članski vaški svet s predsednikom Borutom Cukjatijem. Fojana se ponaša z rojakom Radom Simonitijem in nad 800-let staro cerkvijo Svetega Duha, ki so jo skupaj s pokopališčem že obnovili, prav tako cerkev v Barbani. Imajo zadružni dom in balinišče, poleg ostalih komunalnih del so uredili vaško in mladinsko sobo, počistili vas in posadili oleandre.

 

vizitka:

<<nazaj