11. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (24.11.2015)

datum: 14.11.2015

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 24. novembra 2015, ob 18. uri, v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

  1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
  2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
  3. Obravnava in sklepanje o osnutku Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2016 – prva obravnava (Beti Kumar) 
  4. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike (Anita Manfreda) 
  5. Pobude in vprašanja svetnikov
  6. Realizacija sklepov 10. redne seje (Anita Manfreda)

 

Priloge:<<nazaj