Turistično društvo To je Medana

Turistično društvo To Je Medana je bilo ustanovljeno leta 2001, s spremembo statuta in članstva pa pononovno obujeno aprila 2019. Sestavljajo ga predvsem vinarji, lastniki restavracij, turističnih kmetij, kmetje in ostali posamezniki iz krajevne skupnosti Medana ter širše.

Glavni namen društva je organizacija in soorganizacija krajevnih dogodkov kot so tradicionalno pustovanje v februarju, praznik krajevne skupnosti Medana v aprilu, Rožnca v avgustu in Miklavževanje s prižigom lučk v decembru. Izvedba dogodkov sloni na prostovoljnemu delu posameznikov z namenom zbiranja sredstev, ki jih z raznimi investicijami vračamo v krajevno skupnost.

Na ta način smo že uredili otroško igrišče na bivšem balinišču – zuku, postavili koše za smeti, z nakupom materiala za tlakovanje pomagali pri obnovi pokopališča, postavili božično-novoletno okrasitev pri kapelici na Ceglem in na placu v Medani.
 

 

vizitka:

naziv: Turistično Društvo To Je Medana
naslov: Medana 16, Dobrovo
predsednik: Valter Kocina
T: +386 (0)40 300 866

<<nazaj