Pozor! Z jutrišnjim dnem spremenjeni pogoji za vstop v Republiko Italijo

datum: 15.12.2021

kategorija: CIVILNA ZAŠČITA Občine Brda - COVID-19

Ministrstvo za zdravje Republike Italije je z odlokom sprejetim 14.12.2021, ki v veljavo vstopa z dnem 16.12.2021 zaostrilo vstopne pogoje za Italijo za prihode iz držav seznama C (vključno Slovenija).

Potniki iz držav seznama C bodo lahko vstopili v Italijo brez karantenske obveznosti ob hkratnem izpolnjevanju naslednjih pogojev:

1. Izpolnjena digitalna registracija – dPLF (Digital Passenger Locator Form) https://app.euplf.eu/#/ (vedno, tudi v tranzitu), ki jo je potrebno pokazati v elektronski ali tiskani obliki;

2. Eno od veljavnih t.im. Zelenih potrdil COVID-19, ki ga izda pristojni zdravstveni organ, in potrjuje:

a. zaključeno cepljenje proti COVID-19, opravljeno vsaj 14 dni pred vstopom v Italijo, ali

b. prebolelost okužbe s COVID-19;

3. Negativni test na Covid-19 (molekularni PCR test, ki ni starejši od 48 ur, ali hitri-antigenski test, ki ni starejši 24 ur) od trenutka odvzema vzorca, za vse potnike starejše od 6 let.

____

Osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja PC – prebolel, cepljen, morajo za vstop v  Republiko Italijo;

a. Opraviti molekularni ali hitri-antigenski Covid-19 test;

b. Opraviti 5 dnevno samoizolacijo na naslovu, ki ga navedejo v formularju dPLF;

c. Opraviti novi test na Covid-19 (PCR ali hitri-antigenski test) po zaključku samoizolacije.

____
Otroci in mladoletne osebe:

Otroci od dopolnjenega 6 let dalje morajo za vstop v Italijo imeti negativni test na Covid-19. Otroci od 6 do 12 leta starosti, ki vstopajo v Italijo v spremstvu osebe, ki izpolnjuje pogoj cepljene/prebolele osebe, ne bodo podvrženi samoizolaciji, četudi ne izpolnjujejo pogoja PC.

 

!!!!

Glede izjem, ki so v veljavi do vključno 15.12.2021, njihovo veljavnosti po novem odloku Veleposlaništvo RS v Rimu še preverja.

 

Vir: http://www.rome.embassy.si<<nazaj