S 15. julijem novi pogoji za vstop v Slovenijo (posodobitev 14.7.2021)

datum: 12.07.2021

kategorija: CIVILNA ZAŠČITA Občine Brda - COVID-19

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Odlok se začne uporabljati 15. julija 2021 in velja do 23. julija.

Ključne novosti so: 1. ukinjajo se seznami držav; 2. izenačujejo se pogoji za vstop v Slovenijo: za vse velja pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani); 3. dokazila so lahko tudi evropsko digitalno covid potrdilo in digitalno covid potrdilo tretje države; in 4. ostajata le dve izjemi za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in negativnega testa, in sicer za dvolastnike in otroke, mlajše od 15 let, v spremstvu starša oziroma skrbnika.

Več podrobnosti je na voljo na povezavi:
https://www.gov.si/novice/2021-07-12-ukinjajo-se-seznami-drzav-in-izenacujejo-pogoji-za-vstop-v-slovenijo/

 

POMEMBNA POSODOBITEV Z DNE 14.7.2021: IZJEMI TUDI TRANZIT IN MEDNARODNI TRANSPORT

Vlada je izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Z dopolnitvami odloka se dve izjemi (tranzit in mednarodni transport), ki sicer veljata le do vključno 14. julija 2021, uporabljata do vključno 15. avgusta 2021. Vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT se za ti dve izjemi dovoli še naprej, in sicer do 15. avgusta 2021.

Tako se vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT do 15. avgusta 2021 dovoli:

  • osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
  • osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu.

Oseba, ki uveljavlja eno od izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj izjeme, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer pa se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Namen podaljšanja uporabe izjem je omogočiti osebam, ki delajo na področju mednarodnega transporta, in osebam v tranzitu, da se pripravijo na novo enotno ureditev pogojev vstopa v Slovenijo.

 

___________________________

Spomnimo, da je možnost hitrega testiranja tudi na Dobrovem, in sicer VSAKO SOBOTO V PAVILJONU GRADU DOBROVO, MED 9.00 in 13.00.

Ravno tako vabimo vse zainteresirane, da izkoristijo priložnost cepljenja na Dobrovem, ravno tako v paviljonu, VSAKO SOBOTO MED 9.00 in 13.00, začenši s to soboto, 17.7.2021.

Tako hitro testiranje kot cepljenje bo na Dobrovem na voljo do preklica.

Za več informacij: cz@obcina-brda.si<<nazaj